18. desember 2020

Hvert skoleår gir verdens jenter 11 prosent mer på lønnsslippen

Flere jenter enn noensinne før går på skole. En jentes skolegang kan være veien ut av fattigdom og forbedre vilkårene for både hennes eget liv og for hele samfunnet.

Flere og flere jenter begynner på skolen. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Global Partnership for Education – GPE/Kelley Lynch / Flickr

Flere og flere jenter begynner på skolen. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Global Partnership for Education – GPE/Kelley Lynch / Flickr

Siden 1995 har det globale antallet jenter som starter på skolen, steget fra 73 til 89 prosent – det svarer til at 180 millioner flere jenter har startet på grunnskolen.

Utviklingen har vært størst i Afrika sør for Sahara, Sentral-Asia og India.

Ifølge Signe Holme, kommunikasjonssjef hos danske Plan Børnefonden som arbeider for barn og unges rettigheter, er utdannelse veien frem i kampen mot fattigdom.

Undersøkelser viser at en jentes inntekt stiger med 11 prosent for hvert år hun fullfører i skolen, i forhold til jenter uten utdannelse. Utdannede jenter blir også gift og får barn senere – og får generelt færre barn enn kvinner uten utdannelse.

«Når flere kvinner får en utdannelse, fordobler man potensielt arbeidsstyrken samt innkomsten og kjøpekraften i de enkelte husholdningene, noe som bidrar til økonomisk vekst», forteller Signe Holme.

Jenters skolegang starter dermed et selvforsterkende hjul av positiv effekt for hele samfunnet.

Det er ennå en lang vei

Selv om ni av ti jenter globalt sett gjennomfører grunnskolenfullfører kun tre av fire jenter syvende til tiende klasse.

Og omkring fem millioner færre jenter enn gutter begynner på skolen verden over.

Ifølge Signe Holme er den viktigeste årsaken fattigdom, da en families inntekt i særlig grad avgjør muligheten for å gi sitt barn en skolegang.

Dessuten er skolene ofte dårlige, og resultatet er at én av ti jenter mellom 15-24 år ikke kan lese eller skrive.

«Det er ikke nok å kun sende jentene på skolen – utdannelsesnivået skal være i orden, og skolen et sikkert sted. Derfor er det nødvendig å sette av mer penger til utdannelser og sørge for ordentlig utdannede lærere og gode undervisningsfasiliteter for å skape velutdannede kvinner, så det positive hjulet kan fortsette i fremtiden,” sier Signe Holme.