24. september 2018

Internasjonal suksess med barnepsykologi skal gagne Grønlands unge

En dansk barnepsykolog har på få år skapt en gratis grunnutdanning i pedagogikk som i dag brukes av pleiefamilier og barnehjem over hele verden. Utdanningen skal nå også hjelpe med å gjøre livet bedre for grønlandske barn.

Foto: Barni1 / Pixabay

Foto: Barni1 / Pixabay

Da tankene bak Fairstart-fondet begynte å ta form i 2008, var det med en helt ny idé om å lage praktiske og gratis online-kurs til verdens barnehjemsarbeidere og pleieforeldre. Kursene skal gi konkrete metoder som kan gjøre barns liv bedre.

I dag brukes barnepsykolog Niels Peter Rygaards design i 26 land verden over, fra Russland og Rwanda, til Indonesia og Danmark. Nå brukes også metoden på Grønland, hvor Socialstyrelsen, en del av Barne- og Sosialdepartementet i Danmark, har invitert Fairstart til et samarbeid som går ut på å utvikle en egen grønlandsk versjon av utdanningen.

– På Grønland har mange barn og unge utfordringer. Mange vokser for eksempel opp i en liten bygd, men blir senere sendt på skole et helt annet sted og må bo på et skolehjem. Det er stor mangel på utdannede lærere, og personalet på hjemmene mangler ofte pedagogisk utdanning. Målet er å styrke kompetansen, slik at flere grønlandske unge mestrer kulturskiftet og skolegangen, forteller Rygaard.

I september reiser Fairstart til Grønland for å gi utdanning til 20 instruktører, som skal lære opp medarbeidere på døgninstitusjoner, skoler og skolehjem i å skape gode relasjoner, trygghet og læring.

Det skjer med en online-utdanning på både dansk og grønlandsk, basert på grønlandske ønsker. En viktig del av prosjektet er at alt materialet enten hentes online eller kan fraktes ut til mindre bygder på en USB-pinne.

Materialet kan ses på www.fairstartfoundation.com.