27. april 2017

Investorer vil også forbedre verden

Finansiell sektor kan bli en av de viktigste bidragsyterne i å løse noen av klodens aller største utfordringer.

Foto: Beetle / Pixabay

Foto: Beetle / Pixabay

Svimlende 5-7.000 milliarder dollar i året.  I følge FN, må investeringene opp på dette nivået dersom bærekraftsmålene skal nås, som blant annet innebærer å avskaffe fattigdom, bremse klimaforandringer og skape likestilling innen 2030. Den årlige utviklingsbistanden fra enkeltlands budsjetter ligger langt unna dette beløpet. Derfor spiller også den finansielle verden en viktig og avgjørende rolle for å sikre at verdens utvikling går i riktig retning. Den oppgaven har en imponerende portefølje av store, internasjonale investeringsfirmaer, private fond, banker, pensjons- og forsikringsselskaper, organisasjoner og individuelle investorer allerede tatt på seg.

Målene booster trenden

Det er en økning i «impact investments», som innebærer de investeringene i virksomheter, fond og organisasjoner som ikke kun gir økonomisk avkastning, men som samtidig skaper miljømessige eller sosiale resultater. En internasjonal undersøkelse gjennomført av Global Impact Investing Network (GIIN) viser, at impact-investeringer verdt 77 milliarder dollar ble gjort i 2016. Det gir viktig kapital til sektorer som kan bidra til å løse noen av de største utfordringene kloden står overfor gjennom innovative løsninger innen alt fra fornybar energi, bærekraftig landbruk, billige boliger , rent drikkevann og utdanning.  Samtidig svarer mange av GIINs medlemmer, at de har begynt å bruke bærekraftsmålene som ramme for hva de investerer i. I tillegg gir målene et insentiv til å plassere kapital i bærekraftig utvikling.

Fra risiko til resultater

Impact-tendensen kan spores lengre tilbake i tid, men vokste for alvor frem rundt finanskrisen hvor flere og flere aktører ble oppmerksomme på av fotavtrykkene investeringene setter på verden. I begynnelsen handlet det ofte om å ikke plassere penger i utskjelt industri som våpen og tobakk. I dag er holdningen helt annerledes og proaktiv – nå handler det om å løse problemer i samfunnet. De første årene var det mange myter om manglende avkastning ved impact-investeringer. Nyere undersøkelser, blant annet fra Institute for Sustainable Inevsting, viser imidlertid at utbyttet fra bærekraftige investeringer ofte ligger på nivå med, eller overgår tradisjonelle investeringer. Det er med andre ord ikke snakk om filantropi, men å gjøre forretninger som både skaper økonomisk overskudd og bedre vilkår for mennesker og natur.

Ungdomsoprør i finansverdenen

Investorer står på samme måte som resten av det private næringslivet overfor et paradigmeskifte: «Business as usual» er ikke er lenger et alternativ i et lengre og miljømessig perspektiv. Og de som kommer med løsninger blir belønnet.  Her har den historisk stor millennial-generasjonen født mellom 1980 og 2000 en helt avgjørende rolle. Studier viser gang på gang at millennials forventer at virksomheter tar verdens utfordringer på alvor. De unge forbrukerne holder også øye med investorer, og Goldman Sachs spår at den bevisste og idealistiske generasjonen kommer til å endre den finansielle sektoren slik vi kjenner den i dag. De som er født tidlig på 1980-tallet er allerede godt i gang med deres karrierer, men har ofte ikke store oppsparte midler ennå. Derfor har blant annet Morgan Stanley kommet dem i møte ved å lansere et program for impact-investeringer med et lavere minimumsinnskudd.

Investorer ser mot Afrika

Den unge generasjonen er spesielt stor i afrikanske land. I følge FN huset Afrika 226 millioner mennesker mellom 15-24 år i 2015, noe som tilsvarer 19 prosent av de alle unge internasjonalt. Dette tallet fortsetter å stige. Men en vesentlig del av millennials i afrikanske land er begrenset av manglene infrastruktur og begrensede utdanningsmuligheter. Kombinasjonen av en stor ung befolkning og en voksende middelklasse, gjør Afrika til en region med noen av de største mulighetene dersom man leter etter investeringer som skaper store resultater på flere plan. Investeringsfirmaet LeapFrog har for eksempel nylig skutt inn 22 millioner dollar i den kenyanske apotekkjeden Goodlife, som når ut til 1,2 millioner kunder i Øst-Afrika. Goodlifes utdannede farmasøyter jobber blant annet med å komme uheldige selvdiagnostisering og farlige kopiprodukter til livs. Som noe nytt, tilbyr apotekkjeden også hjelp over nett til mennesker i fjerne landområder.

Undersøkelser gjort av GIIN indikerer at impact-sektoren vil ha en verdi tilsvarende 1000 milliarder dollar allerede i 2020.  Til tross for den positive endringen, er det fremdeles langt igjen til investeringene når opp til summen som FN har estimert at må til for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Men når innflytelsesrike stemmer, som The Economist nylig slo fast, at impact investeringer nærmer seg mainstream, sier dette noe om potensialet.

I dag er holdningen helt annerledes og proaktiv. Nå handler det om å løse problemer i samfunnet.