1. mars 2019

Jorden har blitt grønnere

Satellittbilder fra NASA viser at jorden har blitt grønnere de siste 20 årene. Treplanting og landbruk i Kina og India har bidratt stort til den positive utviklingen.

En ny studie av satellittbilder fra NASA viser at jordens grønne områder har vokst med 5%, eller over 5 millioner kvadratkilometer siden årtusenskiftet. Stigningen skyldes en kombinasjon av mer intensivt landbruk og store treplantingsprosjekter i Kina, og i noe mindre grad i India.

I Kina står ny skog for en stor del av den voksende grønnere lungen. Det er resultatet av et skogplantingsprogram som skal bekjempe luftforurensing og jorderosjon. Ida Theilade, som forsker på bevaring av tropisk skog i Afrika og Sydøst-Asia på Københavns Universitet, ser det som en positiv utvikling.

«Det er godt at vi kan se at det kan la seg gjøre å gjenplante skog, for trærne tar opp CO2. Akkurat nå er det en av de bedre løsninger vi har for å motvirke klimaforandringer» sier hun.

Men hun har også forbehold:

«Den skogen som blir plantet i Kina er i stor grad akasie og eukalyptus. Det finnes mange slike trær i disse områdene allerede. Rent biologisk skaper det ofte en «ørken», som ikke reduser tapet av det biologisk mangfold. Denne type skog tar heller ikke opp like mye CO2 som naturlig skog».

Intensivt landbruk hvor forskjellige avlinger dyrkes året rundt er også med på å gjøre jorden grønnere. I Kina og India er arealene som brukes til jordbruk stort sett ikke utvidet siden årtusenskiftet til tross for økt befolkningsvekst. Ifølge Ida Theilade er det bra, selv om intensiv dyrking kan være hardt for jorden. Dette er fordi mer intensiv jorddyrking gir plass til mer skog andre steder.

Det er ikke bare Kina og India som planer trær. Pakistan plantet eksempelvis en milliard trær mellom 2015 og 2017, og målsetningen er å plante 10 milliarder flere over de neste fem årene.

Tross fremgangen i flere land faller den samlede mengden skog i verden, men den faller langsommere enn før år 2000.