8. april 2022

Kontroversiell dokumentar ble en game changer for sort-hvit kjempe

Spekkhoggere i fangenskap har talte dager i Europa og USA. Dessverre går det ikke samme vei alle steder på kloden.

Dokumentarfilmen Blackfish var med på å endre offentlig holdning til spekkhoggere i fangenskap. Foto: Leslie Driskill / Unsplash

Båtene er ikke utstyrt med fiskesnøre eller garn, for målet er verken fisk eller krabber – men spekkhoggere. På en brutal måte blir kalvene skilt fra mødrene sine og tatt til fange for å leve i de små fornøyelsesparkene – tvunget til å opptre for mennesker.

I dag er rundt 57 spekkhoggere i fangenskap. Likevel er det mange positive resultater i kampen mot å holde spekkhoggere fanget, sier Jan Schmidt-Burbach, leder av World Animal Protections Wildlife Research internasjonalt.

– Flere studier har vist at de fleste i vestlige land i dag ikke aksepterer ideen om å holde spekkhoggere i fangenskap, og en rekke land har vedtatt lovgivning som forbyr kommersielle anlegg for hval i fangenskap.

Kampen for frihet

– Å holde hvaler som spekkhoggere i fangenskap er umenneskelig og fører til dyp lidelse for disse intelligente, veldig sosiale dyrene, sier Jan Schmidt-Burbach.

En spekkhoggerhann kan bli opptil åtte meter lang, veie det samme som en voksen elefant, svømme over 150 km om dagen og nå en hastighet på opptil 56 kilometer i timen. Et liv i et lite basseng begrenser dermed dyrenes mulighet til å utfolde sine naturlige instinkter.

Nesten alle USAs, og en tredjedel av alle verdens spekkhoggere i fangenskap eies av fornøyelsesparken SeaWorld. I 2013 viste dokumentaren Blackfish spekkhoggeren Tilikums liv i en av parkene, hvor han drepte to av trenerne sine. Ifølge Jan Schmidt-Burbach bidro drapene og dokumentaren til å fullstendig endre publikums holdning til spekkhoggere i fangenskap:

Et år senere hadde SeaWorld sin aksjekurs falt med 33 prosent. Mer enn halvparten av amerikanerne var mot spekkhoggere i fangenskap, og over 80 prosent av britene sa at de aldri ville besøke et hval- eller delfinanlegg, forteller Jan Schmidt-Burbach.

I mars 2016 sluttet Seaworld å avle spekkhoggere, så deres nåværende spekkhoggere blir de siste. Seks måneder senere ble avl av spekkhoggere ulovlig i California. Flere steder i verden pågår det også initiativ for å stoppe spekkhoggere i fangenskap: I 2019 vedtok Canada en lov som forbød fangst og oppdrett av hval, delfiner og niser for underholdning, og i 2021 forbød Brussel fangst av hval, delfiner og andre sjøpattedyr.

Mange land tillater dog fortsatt sjøpattedyr i fangenskap, og 3000 hvaler og delfiner lever fortsatt i dyreparker og akvarier. Og selv om SeaWorld har sluttet å avle, opptrer fortsatt deres 20 spekkhoggere for publikum.

Nye utfordringer

Selv om interessen for hval- og delfinshow har falt i USA og Europa, har Kina opplevd økning i antall fornøyelsesparker med mer enn 80 parker i SeaWorld-stil, sier Nick Stewart, leder for Global Campaign hos World Animal Protection.

Så mye mer må gjøres for å endre holdningen til regler som forbyr å holde spekkhoggere og andre delfiner fanget, sier Jan Schmidt-Burbach.

–  Jeg er ikke i tvil om at den utdaterte praksisen med å holde intelligente dyr som spekkhoggere i fangenskap for underholdningsformål til slutt vil opphøre – den økende offentlige uenigheten er en klar indikator på det. Men vi mangler et sterkere engasjement fra selskaper, som reiselivsnæringen, og myndigheter for å hindre videre avl i fangenskap, villfangst og handel med spekkhoggere og andre delfiner.