8. februar 2018

Liberia forbyr kjønnslemlestelse

I slutten av januar signerte Liberias avtroppende president et viktig dokument. Kjønnslemlestelse av unge jenter ble dermed forbudt i det vestafrikanske landet – men bare det kommende året.

Lørdag 20. januar var det siste arbeidsdag for Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige president, Ellen Johnson Sirleaf. På sin siste dag utstedte hun en presidentordre som forbyr kjønnslemlestelse av jenter under 18 år. Ordren er gyldig i ett år.

Kjønnslemlestelse er et utbredt problem i Liberia, hvor rundt halvparten av kvinnene har blitt utsatt for dette. Deler av de unge jentenes kjønnsorganer skjæres vekk, ofte under uhygieniske forhold. Inngrepet medfører ofte et liv med sterke smerter, og kan også være dødelig.

– Globalt sett er antall kjønnslemlestede redusert med nesten en fjerdedel siden 2000. Det er gode nyheter, men vi kan ikke lene oss tilbake og si oss fornøyde. I flere av verdens fattigste land praktiseres FGM [kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, red.anm.] i stort omfang, og innsatsen må særlig rettes mot disse områdene, uttaler Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

Hun forteller videre at UNICEF arbeider i fellesskap med andre FN-organisasjoner, sivilsamfunn og lokale myndigheter for å avvikle kjønnslemlestelse.

– Riktig retning, men ikke langt nok

Sirleafs beslutning er ikke helt ukontroversiell i Liberia, selv om støtten til kjønnslemlestelse har vært fallende i mange år. De seneste tallene fra 2013 viser at litt over halvparten av landets kvinner mener at tradisjonen bør stoppes, mens omkring en tredjedel mener at den bør fortsette.

Forbudet har også fått kritikk fra liberiske kvinnerettsaktivister, som mener det ikke går langt nok. Mackins Pajibo, fra den liberiske aktivistgruppen Women Solidarity Incorporated, uttalte til Reuters at hun håper den nye presidenten, George Weah, vil innføre et permanent forbud som omfatter alle kvinner og jentebarn. Dette sier Viken seg enig i.

– Liberias forbud mot kjønnslemlestelse er et steg i riktig retning. Men ett år er ikke nok! Det tar tid å endre både kultur og praksis. Slike forbud kan derfor ikke være tidsbegrenset. UNICEFs utgangspunkt er lovregulert nulltoleranse for kjønnslemlestelse, forklarer hun.

Fortsatt stort omfang globalt

I alt lever omkring 200 millioner kvinner, i hovedsakelig 30 land, med bivirkningene av kjønnslemlestelse. I 1985 hadde 51 prosent av jentene mellom 15 og 19 år i disse landene blitt utsatt for inngrepet. I dag har tallet falt til 37 prosent. Selv om kjønnslemlestelse har blitt mindre populært går utviklingen likevel for langsomt til å oppfylle målet om en verden uten kjønnslemlestelse innen 2030, som nedfelt i FNs bærekraftsmål. Befolkningstilveksten fører til at det totale antallet kvinner som har blitt utsatt for dette i verden forventes å stige de neste 15 årene.

– I 2030 vil over en tredjedel av alle fødsler i hele verden skje i de 30 landene hvor kvinnelig kjønnslemlestelse fortsatt praktiseres. Det betyr at vi må intensivere vårt arbeid for å beskytte det økende antall jenter som blir utsatt for denne uakseptable og skadelige praksisen, slår Viken fast.