14. oktober 2016

Menneskerettigheter slår rot i Vest-Afrika

Uavhengige menneskerettighetskommisjoner vinner frem i flere land i vestlige Afrika.

I Niger begynte ting å røre seg i 2010. Politiske omveltninger førte til en ny konstitusjon i 2011 og en lovfestet uavhengig menneskerettighetskommisjon i 2012.

Mali og Burkina Faso følger nå i Nigers fotspor og får egne uavhengige menneskerettighetskommisjoner. Dette er et stort fremskritt for menneskerettighetene i regionen, forklarer Monique Alexis, rådgiver for danske Institut for Menneskerettigheder som har jobbet i de tre landene i over 16 år.

“Felles for landene er at det er politiske omveltninger som har satt i gang prosessen. Denne gangen kommer forandringen innenfra, fra sivilsamfunnene i de tre landene, og ikke fra FN eller andre donorer, som har skrevet teksten for dem,” sier hun.

Institut for Menneskerettigheder har i mange år jobbet for å få vedtatt lover for uavhengige menneskerettighetskommisjoner i de tre vestafrikanske landene, og gir i dag råd i forbindelse med etableringen av de nye kommisjonene.

«Dette betyr at alle de tre landene nå kan få mer uavhengige menneskerettighetssystemer, som kan løfte saker i rettssystemet. Med andre ord kan befolkningene i større grad regne med at det kommer reaksjoner på brudd på menneskerettighetene i landene. Det kan bidra til stabiliteten i et land,» siger Monique Alexis.

Utvelgelse av medlemmer til de nye kommisjonene er påbegynt i Burkina Faso og forventes snart i Mali. Medlemmene velges blant representanter for sivilsamfunnet, medregnet fagforeninger, rettsvesen, kvinneforeninger og lokale menneskerettighetsorganisasjoner

Niger viser vei

  • I Niger har den nasjonale menneskerettighetskommisjonen, som eneste aktør på menneskerettighetfeltet, kunnet reise til de østlige regionene i landet, som stadig angripes av den militante gruppen Boko Haram.
  • I 2015 dokumenterte kommisjonen overgrep mot sivilbefolkningen, begått både av Boko Haram og Nigers militære. Rapporten ble sendt til FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Denne gangen kommer forandringen innenfra, fra sivilsamfunnene i de tre landene

Monique Alexis, rådgiver ved danske Institut for Menneskerettigheder