4. mai 2018

Motorsyklister stoppet pestutbrudd på Madagaskar

Takket være rask innsats og nye arbeidsmetoder ble katastrofen avverget da lungepesten rammet landets hovedstad.

Foto: aga2rk / Pixabay

Foto: aga2rk / Pixabay

I fjor ble det slått pest-alarm på Madagaskar øst for kysten av sørlige Afrika. Den ekstremt smittsomme og dødelige lungepesten spredde seg på overraskende kort tid i befolkningen. Det var ekstra bekymringsfullt da pesten fant veien til hovedstaden Antananarivo, hvor det bor over 1,6 millioner mennesker.

Men allerede i slutten av november kunne WHO erklære utbruddet for nedkjempet. Det skjedde langt fra av seg selv, men var resultat av en samlet innsats hvor blant andre en gruppe motorsykkelbud spilte en viktig rolle. Dette skriver Verdens Helseorganisasjons (WHO) i en ny vurdering av innsatsen:

For at lungepesten skal slås i hjel i løpet av to til fire dager er det avgjørende at man kan stille en diagnose i laboratorium så raskt som mulig, sier Jose Rovira Vilaplana fra WHO. Han er en av dem som var ansvarlig for å forbedre systemet for innsamling og transpost av prøver fra de smittede pasientene og til landets sentrale pest-laboratorium.

Ved å leie inn lokale motorsykkelbud og trene de opp i å kjøre med smittefarlige substanser lyktes man med å korte ned tiden fra prøver tas av pasienten til de blir testet på laboratoriet. Før tok dette dager, nå kan det gjøres i løpet av et par timer.

Dette ga den enkelte pest-smittede hurtigere behandling og dermed også en betydelig større sjanse til å overleve. Samtidig ga dette legene et bedre overblikk over hvor mange som var smittet og hvor de bodde. Det ga mulighet for å fokusere kreftene på de viktigste områdene, som å bryte smittekjeden ved å gi forebyggende penicillinbehandling til pasientenes familie og bekjente. Pestutbruddet hadde sin topp i begynnelsen av oktober 2017, men i løpet av en måned falt antall smittede til null.

Men selv om pesten ble overvunnet denne gangen lurer den stadig i kulissene. Pestbakterien, Yersinia pestis, finnes fortsatt mange steder på Madagaskar og man omtaler ofte perioden fra september til april som «pest-sesong». Landets helsedepartement vil nå vurdere sammen med WHO hvordan de gode erfaringene med pestbekjempelse kan komme til nytte fremover.