16. desember 2020

Nære trist sabeltigerskjebne, men spansk gaupe er nå reddet

Den spanske gaupen var på vei til å bli det første kattedyret som døde ut i Europa, siden sabeltigeren forsvant for 10.000 år siden. En kjempeinnsats reddet den på målstreken.

Den spanske gaupen var nære å forsvinne for alltid. Men bestanden har blitt mangedoblet på under 20 år. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Terra Mater/ + Klaus Feichtenberger / Flickr

Den spanske gaupen var nære å forsvinne for alltid. Men bestanden har blitt mangedoblet på under 20 år. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Terra Mater/ + Klaus Feichtenberger / Flickr

For mindre enn 20 år siden var den spanske gaupen på grensen til å forsvinne for alltid. Gaupen, som også kalles iberisk gaupe eller pantergaupe, var på det tidspunktet det mest truede kattedyret i verden, og i 2002 var det kun 94 individer igjen – og bare 25 hunner i fødedyktig alder.

Forskere fryktet at den ville dø ut – ifølge naturbeskyttelsesorganisasjonen IUCN ville den i så fall være det første kattedyret som døde ut i Europa, siden sabeltigeren forsvant for 10.000 år siden.

Men etter en årelang innsats har forskere, naturorganisasjoner og myndigheter i Spania og Portugal fått vendt nedgangen.

Bestanden av spansk gaupe har blitt 9-doblet på 18 år, og det er nå 855 individer, skriver The Guardian. Bestanden er mer motstandsdyktig, for de lever nå i åtte forskjellige områder sammenlignet med bare to i 2002, inklusiv i Portugal, hvor gaupen ellers hadde forsvunnet.

Maten forsvant

Gaupen har vært presset av en lang rekke faktorer.

På 1950-tallet ble den kategorisert som skadedyr av Franco-regjeringen, og tusenvis ble skutt innen gaupen ble fredet for jakt på 1970-tallet. Samtidig har levestedene dens forsvunnet, ettersom byer, veier og industriområder har spredt seg.

Og gaupens primære fødekilde, ville kaniner, har flere ganger blitt desimert av forskjellige sykdommer. Det har betydd at bestanden av iberisk gaupe har blitt presset helt i bunn. Kaninene fyller hele 90 prosent av gaupens kost, og et utbrudd av kaninpest i Spania på 1950-tallet og et stort utbrudd av kaningulsot på slutten av 1980-tallet trakk teppet vekk under de ville kaninene.

På den måten endte gaupen nær kanten av utryddelse.

Den halve kampen

Derfor startet forskere, spanske og portugisiske myndigheter, naturorganisasjoner og EU et langt samarbeid om å redde den. Med kamerafeller fikk de et overblikk over hvor mange som var igjen, og hvor de levde. Ved å inkludere landeiere og lokalbefolkning fikk man bedre beskyttet levestedene deres, og de igangsatte et avlsprogram.

Det er nå fem avlssentre hvor fangede gauper blir avlet, før de blir satt fri i naturen. Det har blitt født nesten 500 gauper på sentrene som forskerne sprer i forskjellige områder for å sikre seg mot innavl. Det er omkring 130 hunner i reproduktiv alder.

Nå er den reddet fra å dø ut. Men det er kun første skritt mot å fremtidssikre arten, forklarte Ramón Pérez de Ayala, som er koordinator for Iberisk Gaupe-programmet i WWF Spania, til en konferanse om gaupen i fjor.

«Vi er halvveis. Det har tatt oss nesten 20 år å unngå dens utryddelse, og det vil ta 20 år til før den er helt ute av fare».