11. mars 2018

Opplæring i menneskerettigheter gir økt tillit til politiet i Niger

Politiopplæring i menneskerettigheter har trolig bidratt til å skape større tillit mellom befolkningen og politiet i vestafrikanske land.

I 2018 mottok 4.000 politibetjenter undervisning i menneskerettigheter i Burkina Faso, Mali og Niger. Betjentene lærer blant annet at bruk av fysisk makt er siste utvei, at syke innsatte har rett på behandling, og at alle innsatte har rett på mat, vann og besøk. Det danske Institut for Menneskerettigheder bidrar i utforming av undervisningen.

Politiskolen i Nigers hovedstad, Niamey, var den første i de tre landene som innførte undervisning i menneskerettigheter. Det gjorde de i 2004, og siden har over 10.000 betjenter fått undervisning – og noe tyder på at det har hatt positive konsekvenser. Over tid har tilliten til politiet vokst i landet. En undersøkelse fra 2015 viser at 86 prosent av landets befolkning har tillit til politiet. Dette kommer frem i Afrobarometer, som foretar meningsmålinger i 36 afrikanske land. Niger er derfor det landet i Afrika med størst tiltro til ordensmakten. Tre år tidligere lå tilliten på 76 prosent i Niger.

Den stigende tilliten gjør det enklere for politiet å gjøre jobben sin. Når befolkningen har tillit, er de også mer villige til å bistå politiet. Undersøkelser viser dessuten at tilliten mellom befolkningen og politiet er en viktig for å unngå radikalisering.

«Tidligere var folk redde for å snakke med politiet. I dag kommer de uten frykt og anmelder kriminalitet og annet til dem. Jeg tror det er fordi politiet har skapt et bilde som handler om respekt for menneskerettigheter og demokrati», sier Abdoulaye Kanni til Institut for Menneskerettigheder. Han er president for CODDHD Niger, en paraplyorganisasjon for menneskerettighetsorganisasjoner.