15. mars 2018

Perus barn og vokser seg høyere og smartere

Å investere i bedre mat til små barn i Peru har gitt gode resultater. Nå vokser barna seg høyere, friskere og mer intelligente.

Foto: _Dianna / Pixabay

Foto: _Dianna / Pixabay

Det har skjedd noe rart i Peru de siste årene. Mange av landets barn har blitt betydelig høyere enn det barn i tilsvarende alder var ti år tilbake, viser en rapport fra Verdensbanken. Forklaringen er at flere barn nå får bedre mat i ung alder. På denne måten kan de oppnå deres naturlige høyde.

Nesten halvparten av Perus barn led av nedsatt vekst i 2005. Dette skyltes mangel på næringsrik mat. Problemet er langt fra løst i dag, men nå er statistikken redusert til hvert fjerde barn.

Flere forstår at lav høyde ikke alltid er naturlig

– I Peru assosierer folk helseproblemer generelt med hoste, diaré, hodepine og lignende. Derfor blir det ikke alltid oppdaget at noe er galt når barna ikke vokser som de skal, da misvekst ikke er et av de kjente sykdomstegnene. Så fort folk bli bedre opplyst tar samfunnet fatt på årsakene til underernæring, sier Walter Vilchez Davila, som i over 25 år har arbeidet med ernæring i Peru. I dag leder han avdelingen for ernæring og mattrygghet ved den peruanske avdelingen i organisasjonen CARE.

Han peker spesielt på at de gode resultatene skyldes et økt politisk initiativ og samarbeid, og at det har blitt satt i verk konkrete mål og metoder.

En av metodene er programmet JUNTOS. Her betaler regjeringen alle mødre et beløp kontant hver andre måned. Dette forutsetter at barna blir målt og veid regelmessig hos sunnhetspersonalet. Her opplyser de samtidig mødrene om viktigheten av sunn kost.

Underutviklingen handler om langt mer enn kun fysisk størrelse. Når et barn ikke får nok næring til å vokse, går det også ut over hjernens utvikling, og dermed barnets intelligens. Da hjelper det ikke med bedre kost senere i livet når skaden først har skjedd.

En rekke andre land har også gjort gode fremskritt mot underernæring av barn, deriblant Vietnam, Bangladesh, Senegal og Etiopia.