1. mai 2020

Prisutdeling kan gi økt fokus på fagbevegelsen i Chile

Barbara Figueroa, leder av den Chilenske Hovedorganisasjonen for Arbeidere (CUT), er årets vinner av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Foto: 12254307 / Pixabay

Foto: 12254307 / Pixabay

Årets vinner av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter, Barbara Figueroa, er den første kvinnelige lederen og den yngste lederen av CUT noensinne. Hennes lederskap har satt fokus på mer åpenhet og gjennomsiktighet for organisasjonene, samt styrket foreningens rolle som en sosial-politisk organisasjonen med tette bånd til sivilsamfunnsorganisasjoner, står det i begrunnelsen fra Svenssonstiftelsen.

Arthur Svenssons pris er på 500 000 kroner der halvparten av beløpet går direkte til prisvinneren. Den resterende halvparten går til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Figueroa sier til IndustriALL at hun håper prisen vil skape oppmerksomhet rundt situasjonen i Chile. Annerkjennelsen en slik pris innebærer, vil være med å understreke viktigheten av en sterk fagbevegelse.

Chile har det siste året vært preget av store protester rettet mot regjeringen, som har slått hardt tilbake mot demonstrantene, minst 26 skal ha blitt drept. Demonstrasjonene startet som protester mot økte priser på kollektivtilbud, men utviklet seg raskt til store demonstrasjoner mot landets store forskjeller og politiske situasjon. Et av demonstrantenes hovedkrav er en ny grunnlov.

Figueroa har vært en sentral leder og samlende kraft mellom fagforeninger, studentbevegelser og sivilsamfunn i den sosiale bevegelsen Mesa Unida. Hun har stått fremst i kampen for minstelønn til arbeiderne, kortere arbeidsuke, pensjonsreform og styrket rettigheter for arbeidere. Tross hard politisk motstand har fagforeningen fått gjennomslag for mange av sine saker.

I begrunnelsen for prisen fremheves også Figueroas rolle som forbilde for mange unge kvinner i landet og hennes kamp for likestilling mellom menn og kvinner, men også bedrede rettigheter for arbeidere. Dette kan bidra til større oppslutning for arbeideres rettigheter blant kvinner og baner vei for nye kvinnelige ledere i en mannsdominert kultur.