11. mars 2021

Rekordstore investeringer i europeisk havvind

EU-land åpner lommeboken for flere havvindturbiner, og flere land blir med på satsingen.

Illustrasjonsfoto: Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Dennis Schroeder / NREL / Flickr

Illustrasjonsfoto: Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Dennis Schroeder / NREL / Flickr

Stadig mer energi høstes fra europeiske hav. I løpet av 2020 koblet ni havvindparker til strømnettet. Turbinene har til sammen en kapasitet på 2,9 GW, og det viser faktisk er et lite steg ned fra rekordåret 2019.

Samtidig investerte europeiske land et rekordbeløp i nye havvindmølleparker, til sammen over 260 milliarder kroner, som vil finansiere 7,1 GW ny vindkraft de neste årene. Dette viser en ny analyse fra WindEurope, bransjeforeningen for vindkraft i Europa.

Nye land blir med

I Europa er havvind først og fremst et nordeuropeisk fenomen, og i 2020 bygde ut Nederland, Belgia og Storbritannia mest havvind. Men nå begynner andre deler av Europa å bli med.

Frankrike, som nå bare har en liten offshore vindturbin, har begynt å investere tungt. Kullnasjonen Polen, med null offshore vindturbiner, har nettopp inngått den første avtalen om en offshore vindpark, og de har enorme planer mot 2040 og 2050.

– Havvind handler ikke lenger bare om Nordsjøen, sier Giles Dickson, direktør for WindEurope, i forbindelse med publiseringen av analysen.

Han forteller videre at Polen, Spania, Hellas, Irland og de tre baltiske landene har planer til utbygningen, og den raske utviklingen av flytende havvind vil støtte utbygningen i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet.