30. juni 2020

Singapore satser på fossilfrie biler

Flere ladestasjoner og lavere skatter og avgifter på elbiler skal fra neste år gjøre landet klar for en fremtid hvor alle biler er basert på strøm.

Foto: nextvoyage / pixabay

Foto: nextvoyage / pixabay

Den selvstendige bystaten Singapore er et av en lang rekke land som har annonsert at de vil redusere antall biler som kjører på bensin og diesel. I stedet ønsker de at alle landets biler skal kjøre på strøm. Det skriver den Singapore-baserte avisen The Straits Times. 

«Vår visjon er å utfase biler med forbrenningsmotor og gå over til el-kjøretøy innen 2040. Både av hensyn til klimaet og med hensyn til folkehelsa» sa Singapores visestatsminister Heng Swee Keat i en tale tidligere i år. 

CO2-utslippene fra biler er en stor årsak til både luftforurensning og klimaendringer. For eksempel kommer nesten en femtedel av USA´s klimautslipp fra landets privatbiler og lastebiler. 

Singapore er dog langt mindre enn USA, og har langt færre bilder i forhold til innbyggertall. Likevel er tilfellet Singapore interessant, fordi landet har ikke bare lansert en visjon for 2040, men har allerede nå begynt å innføre konkrete tiltak. 

Singapore forbyr ikke fossilbiler, men velger å omstrukturere skatter og avgifter slik at det blir mer attraktivt å velge en elbil. Først og fremst utvides ordningen hvor avgiften på biler avhenger av bilens utslipp til også å omfatte firmabiler. Fra 2021 til 2023 får kjøpere av elbiler også et avslag på registreringsavgiften på 20.000 Singapore-dollars (rundt 136 000 NOK). For det tredje blir veiskatten redusert for dem som kjører elbil. Sist, men ikke minst, vil Singapore utvide antallet ladestasjoner fra 1600 i dag til 28 000 i 2030. 

En rekke andre land har også annonsert sine ambisjoner om å redusere antall biler som kjører på fossilt-drivstoff. Ofte er det kun snakk om annonseringer av planer, hvor det enda ikke er innført konkret lovgivning. 

I Danmark uttalte regjeringen i 2018 at de ønsket et forbud mot salg av konvensjonelle biler innen 2030. Sener ble denne beslutningen droppet fordi den var i strid med EU´s regler. I stedet bestemte Danmark sammen med ti andre medlemsland å prøve å endre reglene, slik at det en gang i fremtiden vil komme en felles EU-beslutning eller at medlemslandene får lov til å bestemme dette på egenhånd. 

Britene, som er på vei ut av EU, har tidligere vedtatt et forbud mot de fossildrevne bilene i 2040. I år besluttet imidlertid den britiske regjeringen å skjerpe beslutningen, slik at forbudet nå skal gjelde fra 2035.