31. oktober 2019

Tanzania avskaffer barneekteskap for godt

I forrige uke avskaffet domstolen i Tanzania barneekteskap i landet for godt. Langvarig innsats fra sivilsamfunnet, og forkjemper for barns rettigheter, Rebeca Gyumi, har skapt resultater.

Aktivister i Tanzania vant denne uken en langvarig kamp for barns rettigheter. I 2016 avsa domstolen ved første instans en dom som gjorde det ulovlig for foreldre å gifte bort sine barn før fylte 18 år, men denne ble anket av riksadvokaten. Et av grunnlagene for anken var at barneekteskap gjør det mulig å beskytte barn som er blitt gravide. 

I forrige uke avslo Tanzanias øverste domstolen anken fra riksadvokaten. Dette betyr at barneekteskap ikke vil bli vurdert videre, og at den tidligere dommen opprettholdes. Domstolen bekreftet dermed at barneekteskap er ansett som ulovlig og grunnlovsstridig på tvers av landet. Videre krever dommen at myndighetene må heve minimumsalder for ekteskap til 18 år for både gutter og jenter innen et år.

Lovene om barneekteskap i Tanzania har historisk gitt ulik beskyttelse til gutter og jenter. Minstealder for gutter har vært 18 år, mens minstealder for jenter har vært helt nede i 14 år. Det var denne forskjellsbehandlingen som ble utfordret som grunnlovsstridig i 2016 av Rebecca Gyumi. Gyumi er direktør for Msichana Initiative, som jobber for jenters rett til utdanning.

Medelever giftet bort

Gyumi erfarte selv at hennes medelever på grunnskolen droppet ut for å bli giftet bort allerede i 13-års alderen. “Mange foreldre ser på det som unødvendig å investere i jenters utdannelse, da deres døtre skal giftes bort uansett. Det er en del av kulturen og tradisjonen i landet, men jeg synes ikke vi kan gjemme oss bak dette,» uttaler Gyumi til CNN.

Ifølge tall for Tanzania i UNICEF rapport fra 2017, blir 5% av barn gift før fylte 15 år, og 31% før de har fylt 18 år. Barneekteskap står i veien for jenters utdannelse i store deler av verden. Jenter som blir giftet bort slutter som regel på skolen, for å bære frem barn eller ta seg av huset hjemme hos sin ektemann. Barneekteskap øker sjansen for tidlig graviditet, underernæring, vold i hjemmet og komplikasjoner ved graviditeten. Det gjør det også vanskeligere for kvinner og deres familier å bryte ut av fattigdommen.

15 millioner jenter

Fortsatt blir 15 millioner jenter under 18 år giftet bort hvert år på global basis, ifølge Girls Not Brides rapport. Selv med dommen og den påkrevde lovendringen i Tanzania gjenstår det mye arbeid for å forsikre opprettholdelse av loven. 

«Vi begynner med å utdanne samfunnet, fordi det er her det viktigste arbeidet blir gjort. Jeg tror ikke at seieren i denne saken vil sette en stopper for barneekteskap – mye arbeid gjenstår i lokalsamfunnene», sier Gyumi til CNN.