5. februar 2018

Trapper opp innsatsen for utdanning til alle

Med Rihanna og den franske presidenten i spissen nådde giverkonferansen i Senegal nye mål for global utdanning. Giverlandene lovet til sammen 2,3 milliarder dollar til utdanning i støtte de neste tre årene.

Foto: STARS/Kristian Buus CC BY-NC-ND 2.0 / Flickr

Foto: STARS/Kristian Buus CC BY-NC-ND 2.0 / Flickr

Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) går inn i en ny treårig periode med mål om å bedre tilgangen til skolegang i 65 mottakerland. For å få det til skal det utdannes 1,7 millioner flere lærere og sikre 19 millioner flere barn tilgang på skolegang.

Fondet bidrar til at mottakerlandene skal oppnå det globale målet om at alle barn ha tilgang på grunnleggende utdanning innen 2030. Popstjerna Rihanna er GPEs globale ambassadør, og var på konferansen sammen med flere statsledere, blant dem Frankrikes president Emmanuel Macron.

Norge tredje største bidragsyter

Norges nye utviklingsminister Nikolai Astrup var til stede i Dakar i Senegal med nyheten om at Norge øker sitt bidrag i partnerskapet med 600 millioner kroner. Til sammen skal Norge bidra med 2,07 milliarder kroner de neste tre årene. Astrup la særlig vekt på innsatsen for at jenter skal få skolegang.

– I den videre støtten til GPE, vil Norge blant annet legge vekt på jenters utdanning, inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, lærere og læringsutbytte, og hvordan det kan bli en mer effektiv innsats i skolesektoren på landnivå, sier Astrup.

Oppfordrer G7-landene til å gi mer

Den nye utviklingsministeren vil ha med seg andre givere for å øke summen ytterligere. Av 22 giverland var Norge tredje største giver i forrige treårsperiode.

– Norge er blant de største bidragsyterne til Det globale partnerskapet for utdanning. Vi oppfordrer andre givere til å trappe opp støtten. Sammen skal vi fortsette arbeidet med å sikre alle barn og unge retten til utdanning, ikke minst for jenter som holdes utenfor, sier Astrup.

I forkant av konferansen kom Rihanna med en utfordring til statsminister Erna Solberg for å øke regjeringens bidrag enda mer. Solberg svarte at hun etterlyser en større innsats fra andre giverland som gir langt mindre enn Norge per innbygger. Om G7-landene bidro som Norge, ville utdanning for alle være mulig umiddelbart, var budskapet fra statsministeren.