8. juni 2018

Ungdomsopprør mot barneekteskap – ekteskapsloven endret

Hvordan kan vi i Norge fordømme land som tillater barneekteskap, når vi tillater det selv? Dette er spørsmålet ungdommene bak kampanjen Wedding Busters har satt søkelys på det siste året. De har jobbet beinhardt for å få politikerne til å endre ekteskapsloven slik at Norge kan fremstå med større troverdighet internasjonalt.

Foto: Astrid Hexberg/Plan International Norge

Foto: Astrid Hexberg/Plan International Norge

Hvert år blir 12 millioner jenter gift før de fyller 18 år. Det tilsvarer 23 jenter hvert eneste minutt. Barneekteskap er et stort globalt problem som ofte medfører en rekke negative konsekvenser som overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang. FNs bærekraftmål slår fast at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030. Skal dette målet nås må alle land bidra. Men på dette punktet har norske ekteskapsloven fremstått som en bremsekloss.

Norge som bremsekloss

Mange er ikke klare over er at det frem til nylig har vært en paragraf i ekteskapsloven som har gjort det mulig å gifte seg i Norge fra man er 16 år hvis man har samtykke fra foreldre og tillatelse fra fylkesmannen. Det er denne paragrafen som har vekket engasjement hos ungdommene bak Wedding Busters. De protesterer mot paragrafen og hevder at Norge med en slik paragraf fremmer et uklart bilde på hva landet egentlig mener om barneekteskap.

Ungdomsopprør

Drivkraften bak kampanjen Wedding busters er ungdommer i alderen 13 til 19 år. Kampanjen skjøt fart etter at 45 ungdommene deltok på en ungdomsleir i regi av Plan International Norge høsten 2017. På leiren lærte ungdommene om barneekteskap globalt og om den uklare norske ekteskapsloven. Denne kunnskapen tok de med seg tilbake til skolene sine og engasjerte medelever sine der. Slik spredte budskapet seg rundt om i landet. De tok i bruk sosiale medier og de har promotert saken i aviser, radio og TV både lokalt og nasjonalt. I september 2017 overleverte ungdommene 9 400 protestbrev mot muligheten til å inngå barneekteskap i Norge til landets fylkesmenn.

Politisk gjennomslag

Ungdommenes innsats nådde med dette politikken, og 23. mars la Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland frem et forslag om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge.

– Vi ønsker å gi et tydelig signal, også internasjonalt, om at vi ikke aksepterer at mindreårige gifter seg i Norge, sa Barne- og likestillingsministeren.

Den 22. mai ble forslaget behandlet i Stortinget og ungdommene bak kampanjen kunne endelig slippe jubelen løs. Stortinget vedtok å innføre en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap. Dette er akkurat den belønning ungdommene ønsket seg etter et år med hardt arbeid.

Hele kampanjen har vært helt fantastisk. Det har vært givende å jobbe med en kampanje drevet av ungdom, sier Edvind Elverum (17) som er en av ungdommene bak kampanjen.

– Det å få gjennomslag for lovendringen er veldig motiverende. Det å bli anerkjent av Stortinget på den måten er virkelig spesielt, og vi håper at de vil fortsette å høre på ungdomsengasjement. Lovendringen vi har fått gjennomslag for nå er noe vi håper å bygge videre på, slik at vi og Norge kan være med å nå FNs mål om en verden fri for barneekteskap innen 2030, fortsetter Elverum.

Den nye loven sier at hver av ektefellene kan kreve ekteskapet oppløst dersom det er inngått i strid med aldersbestemmelsen. I vedtaket ber Stortinget samtidig regjeringen utrede en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet.