16. januar 2018

Verden redder 20.000 barn fra å dø hver dag

Ny rapport viser at barnedødeligheten i verden fortsetter å synke

Foto: trilemedia / Pixabay

Foto: trilemedia / Pixabay

Ifølge en ny rapport fra FNs barnefond, UNICEF, har barnedødeligheten i verden blitt redusert med 20 000 dødsfall daglig, fra 1990 til i dag.

På nittitallet var det omkring 35.000 barn som døde hver dag. Nå er tallet cirka 15.000. Barnedødeligheten har med andre ord blitt over halvert siden starten på 90-tallet, og siden år 2000 har det blitt reddet nærmere 50 millioner barn under fem år. Det er gode tall sier generalsekretær i UNICEF Danmark, men han vil ikke at vi skal gi oss enda.

” Med disse tallene får vi fastslått hvor viktig det er å fortsette med å investere i den langsiktige utviklingen. Det er den langsomme prosessen som sikrer at barn overlever og får en sunn og trygg barndom”, sier Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Flere land har allerede nådd målet

Selv om vi ikke er helt i mål global, er framtidsutsiktene gode. En tredjedel av barna som dør, dør av sykdommer som kan forebygges eller behandles. Dette er sykdommer som diaré, lungebetennelse og malaria.

FN har som mål å få slutt på barnedødsfall som kan unngås blant nyfødte og barn under fem år innen 2030. Et felles mål for alle land er å redusere barnedødeligheten blant nyfødte med 12/1000 levendefødte og 25/1000 levendefødte blant barn under fem år.

UNICEF sin rapport inkluderer 195 land. For å nå målene som er satt, må 52 av landene sette opp farten for å lykkes. 116 av landene har allerede nådd målet og 27 land forventes å nå målet innen fristen.

At flere barn overlever betyr ikke overbefolkning

Den reduserte barnedødeligheten vi ser i verden og den stadig økte levealderen flere land opplever, skaper ofte diskusjoner om overbefolkning. Likevel er det ofte slik at når flere barn overlever, får familier færre barn. Befolkningsveksten i verden går langsommere, og befolkningskurven forventes å flate ut når vi når det estimerte antallet 11,2 milliarder mennesker i 2100.