23. juli 2017

Verdens tropesykdommer på retur

1.5 milliarder mennesker i verden har minst én tropesykdom. En milliard mennesker får nå behandling og flere av sykdommene er på sterk tilbakegang, viser nye tall.

Foto: Jeffrey Barbee/Thomson Reuters Foundation via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Jeffrey Barbee/Thomson Reuters Foundation via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Sovesyke, Guinea orm og elveblindhet. Dette er bare noen av de tropiske sykdommer, som de siste årene har blitt kraftig redusert som følge av målrettet innsats i noen av verdens fattigste regioner, viser nye tall fra FNs helseorganisasjon, WHO.

I 2015 ble det for eksempel registrert 3000 nye tilfeller av den dødelige afrikanske sovesyken, mot 37.000 nye tilfeller i 1999. Afrikansk sovesyke er en hjerneinfeksjon forårsaket av en parasitt som overføres til mennesker ved bitt av såkalte tsetsefluer. «Disse tropiske sykdommene rammer særlig de som allerede har det verst i verden, så det er utrolig gledelig at flere av tiltakene har vist seg så effektive, og at noen av de fattigste landene i verden har vært i stand til å absorbere hjelpen de har fått – selv i de mest avsidesliggende og underbemannede områder «, sier Ib Bygbjerg, professor i internasjonal helse ved Universitetet i København.

Ifølge WHO, er det i alt 18 «forsømte tropiske sykdommer» som ødelegger og reduserer helsen til millioner av mennesker i verdens fattigste regioner. Det alle har til felles er at det ikke finnes noen vaksine mot dem og at de krever ulike medisiner og/eller forebyggende tiltak, som for eksempel bedre hygiene og sanitære forhold, forklarer Ib Bygbjerg. Et eksempel på det siste er den vannbårene Guinea-ormen som på midten av 1980-tallet levde i over 3 millioner mennesker i 20 land. I 2016 var kun 25 personer fordelt på seks land smittet – til tross for at det ikke finnes noen effektiv medisin mot sykdommen. Den eneste behandlingen for den skadelige sykdommen er fjerning av ormen som kan bli opptil en meter lang i vertens kropp. En spesiell form for filtrering av drikkevann og informasjon om smittekilder har vist seg svært effektivt for å stoppe spredningen av guineaormen, som nå er nær utryddelse.

Nytenkning og nye allianser baner vei

Fordi alle de forsømte tropiske sykdommene krever ulike løsninger er det, ifølge Ib Bygbjerg, utfordrende å komme alle sykdommene til livs, med mindre man samkjører innsatsen og tenker langsiktig.

“Man kan ikke administrere behandlingen av så mange sykdommer på en gang, derfor bør man i større grad ha en mer horisontal tilnærming, hvor man samkjører bekjempelsen av flere sykdommer på samme tid, både ved å samarbeide om å kombinere noen medisiner og innlemme flere sykdommer i innsatsen som ulike aktører legger inn. Det krever også ressurser og engasjement i mange år fremover hvis vi skal komme disse sykdommene helt til livs,» sier Ib Bygbjerg, som gleder seg over at det er flere krefter utenfra som melder seg på banen i partnerskap mot de tropiske sykdommene.

I 2007 ga en ny allianse av globale partnere hverandre hånden på at de, i samarbeid med WHO, vil bekjempe de forsømte tropesykdommene. Så sent som i april 2017 lovte verdens største humanitære fond The Bill and Melinda Gates Foundation, sammen med en rekke land og legemiddelfirmaer, å styrke og fortsette sin innsats for å få en slutt på tropesykdommene.

«Det beste vi kan gjøre med disse sykdommene, er ikke å diskutere hvorvidt de er forsømte eller ikke, men få en slutt på dem alle sammen,» sa Bill Gates til de globale partnerne ved et WHO-møte i april.

«Det er behov for en bredere gruppe av investorer, slik at vi i 2030 kan oppnå målet om å nå 90 prosent av alle som har bruk for behandling mot disse sykdommene. Jeg vet at det kan la seg gjøre.» sa Bill Gates til WHO forsamlingen.

Legemiddelfirmaet Merck meddelte ved det samme møtet at man var i ferd med å ferdigutvikle en barneutgave av firmaets effektive medisin mot den vannbårne sykdommen sneglefeber, som hvert år er skyld i flere enn 200.000 dødsfall i afrikanske land.

WHO anslår at minst 218 millioner mennesker har bruk for behandling mot sneglefeber, mens det i 2015 var 66.5 millioner som fikk den nødvendige behandlingen.

I 2015 fikk omtrent 2/3 av de 1.5 milliarder menneskene som led av minst en tropesykdom behandling, viser nylige tall fra WHO. Halvparten av disse var barn.

“De forsømte tropiske sykdommene er i virkeligheten de forsømte menneskenes sykdommer. Det er sykdommer som skyldes fattigdom og ulikhet, og som går utover de mest sårbare menneskene i verden,» sa Verdensbankens president, Jim Kim, til forsamlingen ved partnermøtet hos WHO i april.

 

Kamp mot tropesykdommer

*I 2015 ble en milliard mennesker behandlet for minst én forsømt tropesykdom, og halvparten av disse var barn.

*120 millioner mennesker lever med risiko for  flodblindhet, som følge av en infeksjon i øyet på grunn av små myggbårne trådormer. I 2015 fikk 114 millioner behandling for sykdommen, hvorav 62 prosent hadde behov for den. Guatemala ble i 2016 det fjerde landet i Latin-Amerika som har utryddet flodblindhet.

*556 millioner mennesker mottok i 2015 preventiv behandling for den myggbårne sykdommen elephantiasis, som kjennetegnes ved at den gir de som er rammet av sykdommen hovne bein og elefantføtter. Nesten en milliard mennesker lever i risikosonen for infeksjon.

*Trakom er en bakteriell infeksjon som medfører blindhet. Omtrent 180 millioner lever med risiko for å bli smittet og sykdommen er skyld i 1.9 millioner tilfeller av blindhet på verdensbasis. I 2015 mottok flere enn 56 millioner mennesker antibiotika mot infeksjonen.

Kilde: WHO