11. desember 2019

Voldsutsatte kvinner i Peru får rettslig hjelp

Etter et nytt prøveprosjekt for å oppmuntre flere kvinner til å søke hjelp etter de har blitt utsatt for vold, har flere kvinner rapportert om hendelsene og mottatt hjelp i Ayacucho-regionen sør i Peru.

To kvinner arbeider med tradisjonelt håndarbeid i Colca Canyon i Peru. Foto: Pedro Szekely, Flickr, CC BY-SA 2.0

To kvinner arbeider med tradisjonelt håndarbeid i Colca Canyon i Peru. Foto: Pedro Szekely, Flickr, CC BY-SA 2.0

Ifølge FN[1], så vil én av tre kvinner i Peru oppleve fysisk og seksuell vold fra en nær relasjon i løpet av livet sitt. I 2015 vedtok kongressen i Peru en ny lov for å forebygge, forhindre, og straffe vold mot kvinner.[2] Dette mandatet skulle beskytte kvinner over hele Peru. Dessverre ble det ikke gitt nok ressurser til å dekke de mest sårbare kvinnene i distriktsområdene.[3] For å finne en løsning på dette problemet konsulterte justisdepartementet lokalsamfunnet, og sammen med FNs befolkningsfond og provinsen Huamanga i Ayacucho kom de frem til et system for å sikre at disse kvinnene i distriktene fikk den hjelpen de hadde rett på: The Emotional Social Care Centre (CASE, på spansk).

I dette senteret jobber familierettsdommere, politi og sosialarbeidere sammen for å sikre kvinner som er utsatt for vold mottar trygghet, sikkerhet, og øyeblikkelig hjelp uten å bli re-viktimisert. Kvinnene får sosial- og rettshjelp, og har mulighet til å få saken sett på i løpet av dagen. «Før den nye loven og rammeverket tredde i kraft, vil disse sakene ta måneder, til og med år, før de kom foran retten,» sier César Arce Villar, tidligere president i Ayacucho høyesterett.

CASE-senteret har bearbeidet 653 saker mellom januar og august 2019. Ifølge Carolina Vargas, regional koordinator for det peruanske departementet for kvinner og sårbare grupper i Ayacucho, er CASE-senteret en modell for hele landet[4]. Før CASE-senteret, måtte kvinner oppsøke flere kontorer for å få de riktige papirene de trengte for å kunne anmelde, og prosessen for å få høring og beskyttelse var lang og strevsom og. Med integrasjonen av alle instansene under ett senter, i tillegg til helsehjelp, føler kvinner som har blitt utsatt for vold seg tryggere og sikrere i å søke hjelp.

Suksessen bak CASE-senteret er grunn til å juble. Flere kvinner får hjelp etter de har vært utsatt for vold, da flere får muligheten til å søke hjelp. Dette viser en trend om at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter går fremover i Peru.

Kilder

[1] http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/americas/peru#1

[2] https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/peru

[3] https://www.unfpa.org/news/courts-police-and-social-workers-join-hands-protect-survivors-violence-perus-ayacucho-region

[4] https://www.unfpa.org/news/courts-police-and-social-workers-join-hands-protect-survivors-violence-perus-ayacucho-region