5. mars 2020

Håp i kampen for legalisering av abort i Argentina

I Argentina er det nå høye forventinger knyttet til legalisering av abort, etter at landets nye president, Alberto Fernández, meldte søndag 1.mars at han vil fremme et lovforslag som legaliserer abort inntil uke 14 i svangerskapet.

Foto: CC BY-SA 2.0 Danielle Lupin / Flickr

Foto: CC BY-SA 2.0 Danielle Lupin / Flickr

I likhet med de fleste andre land i Latin-Amerika foruten Cuba, Uruguay og Guyana, er abort kriminalisert i Argentina. Kun under svært skjerpede omstendigheter som ved voldtekt og ved stor helserisiko for kvinnen er det lovlig med abort, men også under disse omstendighetene har leger reservert seg mot å gjennomføre inngrepet.

Den katolske kirken står sterkt i Argentina og har stor innflytelse på politiske beslutninger, deriblant spørsmålet om abort. Saken om 11-åringen som ble gravid etter å ha blitt voldtatt av sin bestemors partner skapte store overskrifter i fjor. Til tross for at jenta hadde rett på abort ble hun nektet dette da myndighetene presset på for å «redde begge liv», ifølge The Guardian [1]. Mens abort-forkjempere og sosiale bevegelser nå venter i spenning på lovforslaget fra president Fernández, har den katolske kirke meldt at de vil holde en anti-abort demonstrasjon på den internasjonale kvinnedagen, 8.mars [2]. Samtidig kommer tusenvis av aktivister som er for lovforslaget nok en gang til å ta til gatene for å gjøre det klart at trygg, lovlig og gratis abort er en fundamental rettighet.

Spørsmålet om abort oppfattes som kontroversielt av mange, men det skjer uansett om det er lovlig eller ikke. Leger Uten Grenser trekker frem utrygg abort som en av verdens «glemte kriser» og rapporterer at omtrent halvparten av alle aborter som gjennomføres er utrygge og at minst 22.000 kvinner dør årlig som følge av dette [3]. Helseministeren i Argentina anslår at det gjennomføres rundt 350.000 utrygge aborter hvert år i Argentina alene [4], og at dette er den største årsaken til svangerskapsrelatert død.

Forbud mot abort rammer først og fremst fattige kvinner som ikke har råd til å betale for abort og derfor tyr til utrygge metoder som ofte fører til store komplikasjoner. Tilgang til trygg, lovlig abort er derfor et tiltak som vil redde liv. Dette anerkjenner president Fernández, som i sin tale til kongressen 1.mars trakk frem at retten til å bestemme over egen kropp må bli respektert og at aborter må skje under trygge forhold [5]. Han diskuterte videre behovet for å styrke seksualundervisning i skolen og fremme forebyggende tiltak.

Aktivister har i en årrekke kjempet for retten til abort og fremmet ulike lovforslag, men hver gang har disse blitt nedstemt, senest i august 2018. Det at den sittende presidenten selv fremmer forslaget denne gangen er et tydelig tegn på en ny retning for Argentina, og en stor seier for menneskerettighetene og feministbevegelsen. Lovforslaget vil bli fremmet i løpet av de 10 neste dagene og med et liberalt flertall i senatet er det knyttet store forhåpninger til at forslaget blir godkjent.