15. mai 2017

Afrika bygger grønn mur

Et 8000 kilometer langt belte av trær skal danne en grønn mur på tvers av det afrikanske kontinentet. Målet er å skape jobber, bekjempe sult og tørke langs Sahara-ørkenens sydlige grense.

Foto: CC BY 2.0 Ninara / Flickr

Foto: CC BY 2.0 Ninara / Flickr

Jordens største levende “byggverk”. Det kan bli sluttresultatet på et historisk stort prosjekt som 21 afrikanske land har jobbet med siden 2007.

Planen er å bygge en grønn mur av trær, busker og planter langs Afrikas enorme belte av halvørken, også kalt Sahel-beltet. Beltet strekker seg 8000 kilometer tvers over kontinentet, fra Senegal i vest til Eritrea i øst.

Flere tiår med økende tørke har det et allerede røft område til et enda mer tøft sted å leve. Utarmet landbruksjord og dårlige fremtidsutsikter har sendt millioner av mennesker av gårde på jakt etter et bedre liv andre steder, og i følge tall fra FNs matvareorganisasjon FAO, lever det for øyeblikket mer enn 30 millioner mennesker med kronisk mangel på matvarer.

“Vårt håp er at Afrikas grønne mur vil takle flere utfordringer på samme tid. Muren fungerer som en paraply for en lang rekke initiativ i de ulike landene. Den kombinerer bedre økonomiske utsikter med en buffer mot klimaendringer , og håpet er at det også vil gi flere unge arbeidsledige mennesker en grunn til å være i regionen og bidra til politisk stabilitet,” forteller Alexander Asen, som er kommunikasjonsansvarlig ved FNs konvensjon mot ørkenspredning, som sammen med EU og Den Afrikanske Union er en av prosjektets hovedpartnere.

I Sahel-beltet kan trær og busker bety forskjellen på om mennesker og dyr kan leve der eller ikke. Vegetasjonen brødfør dyr og mennesker, gir brensel og binder det som er av vann til jorden.

Den Afrikanske Union anslår at omtrent 15 prosent av den grønne muren er ferdig. I Senegal har man eksempelvis plantet mer enn 11 millioner trær, i Nigeria har det blitt skapt mer enn 20.000 jobber som følge av treplanting og jordbruk i området, og i Etiopia har 15 millioner hektar landbruksjord blitt gjenopprettet.

Målet er at den grønne muren skal skape 350.000 jobber og bidra til verdens klimainnsats ved å binde mer enn 250 millioner tonn CO2 fra atmosfæren.

Idéen om en grønn mur gjennom Sahel kan spores helt tilbake til 1952, da den engelske miljøaktivisten foreslo å plante et bredt belte av trær for å holde ørkenen i sjakk.