6. juli 2020

Bærekraftig hydrogen kan forvandle stål fra grått til grønt

Stål brukes i biler, bygninger og industri, og stålproduksjon avgir enorme mengder klimagasser. Nå begynner arbeidet med å gjøre stålet bærekraftig.

Tungindustri som stålproduksjon er en utfordring i det grønne skiftet. Temperaturene som brukes i stålproduksjon er så høye at store mengder kull blir brent, noe som også driver den kjemiske prosessen  som i seg selv også avgir CO2  som omdanner jernmalm til råjern før den bearbeides til stål.

En rekke prosjekter i flere forskjellige land jobber for tiden for å gjøre den voldsomt klimaskadelige stålproduksjonen grønn. Energiselskaper, stålprodusenter og myndigheter tester hydrogen i innsjøer, som på sikt kan kutte utslipp i stålproduksjonen. Dette indikerer at vi kan knekke en av de veldig store nøttene når det gjelder bærekraftig omstilling av samfunnet, for verdens store sult etter stål presser på klimakrisen.

Stål er en viktig vare. Den brukes i enorme mengder til for eksempel bilproduksjon og -bygging, og i fjor ble det produsert over 1,8 milliarder tonn stål over hele verden, og behovet øker. For hvert tonn stål som produseres, slippes det ut nesten to tonn CO2, og totalt utgjør stålproduksjon 7-9 prosent av alt fossilt brensel i verden.

Forsøkene pågår

Dette er grunnen til at selskaper og myndigheter i flere land prøver å finne en måte å kutte kull ut av stålproduksjon. Flere steder begynner det å komme gode resultater fra bruk av hydrogen, som ikke avgir drivhusgasser verken når det brennes eller når det inngår i den kjemiske prosessen der malm blir til råjern.

I Sverige har en stålprodusent, en jernmalmprodusent og et energiselskap jobbet sammen i fire år for å lage CO2-nøytralt stål med hydrogen. Siden 2018 har de bygget et pilotanlegg i Luleå, og planlegger å selge grønt stål fra 2026. I fjor begynte stålgiganten Thyssenkrupp å prøve hydrogen i Vest-Tyskland. I november injiserte de for første gang hydrogen inn i en ovn fra ett av 28 rør, som ellers puster kullstøv i ovnen. Eksperimentet var en suksess, og Thyssenkrupp jobber nå med å bruke hydrogen i alle de 28 rørene. Selskapet regner med å ha minst tre ovner omgjort til hydrogen i løpet av bare tre år. Det pågår også prosjekter andre steder i Tyskland, så vel som i Norge og Østerrike.

Prosessen med hydrogen fungerer, men utfordringen er først og fremst å bygge fabrikker og infrastruktur, og det vil ta minst 10-15 år før stål produsert med hydrogen kan rulles ut på industrielt nivå. Samtidig må selve hydrogenet produseres bærekraftig hvis metoden skal få en plass i det grønne skiftet. Det meste hydrogen produseres fra naturgass og andre fossile kilder, men det kan også lages bærekraftig fra for eksempel biomasse eller elektrolyse av vann med grønn energi, og energiselskaper samarbeider allerede med stålprodusenter for å levere bærekraftig hydrogen til sine eksperimenter.