17. november 2016

Bærekraftige byer på fremmarsj

Økende urbanisering gjør storbyer til maktsentre og kaller på kreative løsninger som gjør at vi kan leve bærekraftig i fremtiden.

Foto: Chang2016 / pixabay

Foto: Chang2016 / pixabay

Hvis man skal peke på ett globalt fenomen som virkelig beskriver det 20. århundre, er det urbanisering. I 1900 levde 10 prosent av verdens befolkning i byer, men for bare noen få år siden tippet balansen: 2008 var det første året da flere mennesker levde i byer enn på landsbygda. I dag lever omtrent 54 prosent av jordas befolkning i byer. UN-Habitat, FNs program for menneskelige bosetninger, har beregnet at denne andelen vil være mer enn 66 prosent i 2050. Dette tilsvarer at så mange som 2,5 milliarder mennesker vil flytte til en by innen 2050. 90 prosent av urbaniseringen vil skje i Asia og Afrika. Vi har med andre ord ikke sett slutten på urbaniseringen.

Storbyer med makt

Den raske demografiske utviklingen fra landsbygda til byområder har gjort bærekraftige byer til et hett tema på den globale utviklingsagendaen. FNs bærekraftsmål understreker viktigheten av mer bærekraftige byer og lokalsamfunn i løpet av de neste tiårene. De bør være inkluderende, trygge og robuste. Ambisjonene kommer fra en erkjennelse om at folkerike byer spiller en like viktig rolle som stater i å sikre bærekraftig endring. Storbyer som Tokyo, New Delhi, Lagos og New York huser flere mennesker enn mange land. Det er åpenbart ulike utfordringer i Lagos og New York, men utviklingen av disse metropolene spiller en stadig viktigere rolle globalt. Byggebransjen står for 40 prosent av verdens energiforbruk og en tredjedel av verdens totale CO2-utslipp.

Storby med luftvansker

Beijing har omtrent 12 millioner innbyggere og er også hovedstaden i det landet som slipper ut mest CO2 – Kina. Forurensningen i Beijing har til tider nådd et nivå som er 24 ganger høyere enn hva Verdens helseorganisasjon anser som trygt. Kinesiske myndigheter har flere ganger måttet advare byens innbyggere mot å oppholde seg utendørs. Den alvorlige forurensningen i Beijing er kanskje en velsignelse i forkledning i et klimaperspektiv: Byens dårlige luft har ført til krav fra kinesiske borgere om politisk handling og løsningsforslag til problemet.

«Green is the new black»

De voksende byene oppfordrer til kreative løsninger som ikke bare dreier seg om å stenge fabrikker og øke produksjonen av miljøvennlige biler. Blant annet får takhager, hvor flate høyhus blir forvandlet til grønne oaser med dyrking av grønnsaker økende oppmerksomhet. Arkitekter over hele verden inkluderer trær og planter direkte i plantegninger. I byggebransjen har fenomenet «upcycling» tatt opp kampen med resirkulering som moteord. Upcycling handler ikke bare om å resirkulere byggematerialer, men om å skape nye og enda bedre materialer av resirkulerbarte materiale. For eksempel er 90 prosent av materialene som brukes av de danske arkitektene Lendager Gruppe upcyclede materialer – veggene er komprimerte aviser og gulvene er gamle champagnekorker.

Bedre sykkeltilbud

Reduksjon av biltransport er et viktig tiltak for å sikre mer bærekraftige byer – både for å redusere utslipp av CO2, men også for å forbedre luftkvaliteten. Derfor er det viktig at det finnes miljøvennlige transportalternativ for byenes innbyggere. Flere europeiske storbyer, blant annet Amsterdam og København, har vært tidlig ute med å legge til rette for syklister og fotgjengere.

Inspirert av andre europeiske storbyer har det de siste årene vært økt satsing på å tilrettelegge for syklister i Oslo. Gjennom etableringen av flere sykkelruter er målet at flere skal la bilen stå hjemme. Oslo kommune har blant annet som mål å etablere 60 km sykkelvei i løpet av 2019 og etablere fem nye byruter innen 2017. Byrutene er et sykkelveinett som skal gjøre det mulig å komme seg fra A til B på en sikker måte.

I tillegg har det blitt gjennomført en storsatsing på utbygging av bysykkeltilbudet i hovedstaden, som et supplement til kollektivtilbudet. Oslo Bysykkel kunne melde om en dobling av antall sykkelturer tatt  2016 sammenlignet med 2015, fra 994.425 til 2.150.646. Etterspørselen av bysykler har vært så stor at utbyggingen av tilbudet i 2016 ikke var tilstrekkelig for å dekke det økte behovet. Derfor planlegges en ytterligere utbygging av tilbudet med flere stativer og sykler i 2017.

Alle verdens land vedtok nylig en felles handlingsplan for utviklingen av bærekraftige byer på FNs Habitat III konferanse i Quito, Ecuador. Til tross for at vi ofte etterlyser politisk lederskap hos politikere på nasjonalt nivå, er det mye som tyder på at lokalpolitikere spiller en stadig viktigere rolle i å sikre bærekraftige byer i fremtiden.