17. desember 2017

Bærekraftsmål på læreplanen

Den norske læreplanen står for endring, med et utvidet fokus på fordypning, kritisk tenkning og bærekraftig utvikling. I lys av dystre resultater i en undersøkelse av nordmenns kunnskap om bærekraftsmålene tidligere i år, er det nødvendig med økt kunnskap om verdens utvikling.

Bærekraftsbingo fra Roskilde Festival i 2017. Foto: Verdens Beste Nyheter

Bærekraftsbingo fra Roskilde Festival i 2017. Foto: Verdens Beste Nyheter

Tidligere i år gjorde Norad en undersøkelse som viste at de fleste nordmenn tror verdens utvikling går dårligere enn den gjør. Undersøkelsen stilte 12 spørsmål om tilstanden i verden, og i gjennomsnitt svarte nordmenn riktig på 2,3 av disse. Det er færre rette svar enn en tilfeldig avkrysning sannsynligvis ville gitt. Nordmenn har høyere utdannelse og leser mer aviser enn mange andre, men likevel rammes vi av grove feil i våre forestillinger om verden.

Mediebildet selger godt på konflikt, fremmedgjøring og krig, og nyheter om verdens fremgang blir ofte tilsidesatt til fordel for disse. Norads direktør Jon Lomøy skriver i et innlegg til NRK at manglende kunnskap om det vi har lyktes med kan svekke troen på at vi kan nå nye bærekraftsmål. Og med det kan også viljen til innsats svekkes.

Utdanningsdirektoratet jobber i disse dager med Fagfornyelsen. Dette er en oppdatering av læreplanen, som innebærer et større fokus på kritisk tenkning og fordypning.

Den nye planen vil inneholde tre tverrfaglige temaer. Disse er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Et slikt fokus skal gjøre læreplanen mer relevant for fremtiden, og skal bidra til dybdelæring og gi økt kunnskap om verden i dag.

Undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål

Organisasjonen Sex og Poltikk lanserte nylig et nytt undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål. Undervisningsmateriellet er laget for ungdomsskolen, og utarbeidet for å spre kunnskap og engasjement rundt FNs bærekraftsmål. Materiellet fokuserer på bærekraftsmålene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse.

– Vi ser ofte at den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling ikke kommer tydelig nok frem. Noe av formålet med materiellet er at elevene skal kunne forstå sammenhengene mellom de ulike dimensjonene og bærekraftsmålene, men også at de skal forstå sine egne rettigheter i et internasjonalt perspektiv. Vi ønsker at elevene skal forstå at de faktisk kan bidra til å gjøre en forskjell, og oppdage hvordan vi kan arbeide globalt sammen mot et felles mål, sier Marianne Støle-Nilsen, Seniorrådgiver ved Sex og Politikk.

Materiellet finnes gratis tilgjengelig ved registrering på Sex og Politikk sine nettsider. Det har både nasjonale og internasjonale eksempler og spørsmål, som knyttes til tematikk som migrasjon, seksualitetsundervisning, barneekteskap, ungdomsinvolvering, hiv/aids, abort og kjønnsroller.

– Undervisningsmateriellet er knyttet til den overordnede delen av læreplanen, og fokuserer på de tre nye tverrfaglige temaene. Dermed er det både aktuelt nå, og vil være det når de nye læreplanene trer i kraft i 2020, sier Støle-Nilsen.