31. oktober 2018

Det har blitt tryggere å fly

Gode nyheter til alle med flyskrekk: siden 2000 har det blitt mye sikrere å reise med rutefly.

Foto: CC BY 2.0 Brian Richardson / Flickr

Foto: CC BY 2.0 Brian Richardson / Flickr

Da en av de fire motorene på et passasjerfly av typen Airbus A380 plutselig eksploderte høyt over Grønlands innlandsis i fjor, lyktes piloten likevel med å fly til nærmeste lufthavn og lande sikkert. Etter at de 497 passasjerene hadde forlatt det ulykkesrammede flyet, fløy det hjem med kun tre motorer.

En kan kanskje tro at det var tilfeldig at det ikke gikk verre en det gjorde. Men siden 70-tallet har faktisk færre og færre fly styrtet, og antall dødsfall knyttet til flyulykker har også dalt, akkurat som en langsom, kontrollert landing.

Det viser tall fra den anerkjente statistikksiden ourworldindata.org, på bakgrunn av informasjon fra det uavhengige nettstedet Aviation Safety Network, som samler opplysninger om flysikkerhet. Tallene dekker alle kommersielle rute- og fraktfly med over 14 seter. Privatfly og militærfly er ikke med i statistikken.

På nittitallet var det omkring 45 flyulykker med et eller flere dødsfall hvert år. På 2000-tallet var det rundt 30 ulykker i året, mens det i fjor kun var 10 alvorlige ulykker. Det betyr betyr også at langt færre passasjerer dør. De siste årene har tallet ligget på under 500 dødsfall i året, selv om det er store svingninger fra år til år.

2017 ble det sikreste året i luften noensinne i nyere tid. I fjor døde tilsammen 44 personer på grunn av flyulykker. Det kan ses i forhold til at det nesten var fire milliarder passasjer i luften det året.

Flykapringer skjer også sjeldnere. I 1990 var det 38 flykapringer. Siden 2010 har tallet ligget på mellom null og fire kapringsforsøk i året.