19. november 2019

En lys fremtid for solenergi

Verdens største solcelleanlegg gir strøm til over en halv million mennesker.

Foto: torstensimon / Pixabay

Foto: torstensimon / Pixabay

Omtrent midt i Marokko, hvor det skrinne landskapet gradvis glir over i ørken, finner man verdens største solcelleanlegg. Her blir solstrålene fra den skyfrie himmelen omgjort til grønn energi, som kommer over en halv million mennesker til gode.

Marokko er et av de ledende landene i Afrika når det kommer til å følge klimaforpliktelsene sine satt gjennom Paris-avtalen. Landet ble rangert som nummer to på den internasjonale miljørangeringen Climate Change Prefromrmance index. Takket være blant annet satsing på solenergi, er Marokko i rute mot sin ambisiøse plan om at nesten halvparten av elektrisitetsproduksjon skal komme fra fornybar energi innen 2020.

Flaggskip for solcelleteknologi
Noor-komplekset består av tre solkraftverk. Selv om komplekset har vært i drift siden 2016, gjenstår noen siste detaljene før alle tre solkraftverkene kan utnytte sitt fulle potensiale. Da er det forventet at komplekset skal å gi ren energi til over én million mennesker.

Det ligger en lang planleggingsprosess og tunge internasjonale investeringer bak utbyggingen av solcelleanlegget. Dette har ført til at teknologien bak termisk solkraft har blitt betydelig videreutviklet og at prisen på solenergi har sunket.

Hovedsynder
Energisektoren er en av hovedsynderne bak klimautslipp. I dag står denne sektoren for om lag 60 prosent av verdens totale drivhusgassutslipp. Samtidig mangler 13 prosent av verdens globale befolkning tilgang til elektrisitet. Samtidig er det flere fremskritt når det kommer til fornybar energi, både når det kommer til pris og effektivitet. I 2015 kom 17,5 prosent av det totale energiforbruket fra fornybar energi. Mange investorer ser solenergi som hovedkilden til fremtidens fornybare energi.