8. juni 2022

Europa fjerner livsfarlige hindringer for fisk

Rekordmange demninger ble fjernet i Europas elver i 2021. Etter tiår med hindringer til å svømme fritt er dette godt nytt for ferskvannsfiskene. Men det er fortsatt tusenvis av gamle demninger som blokkerer elver på tvers av kontinentet.

Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

I flere tiår har har flere og flere demninger blitt bygget i Europas elver og bekker, og dette har hatt store konsekvenser for livet i vannløpene. Disse hindringene har de siste 50 årene vært en av årsakene til et fall på 93 prosent av migrerende ferskvannsfisk i Europa. Men flere organisasjoner har fått øynene opp for problemet, og i løpet av de siste par årene har flere europeiske land begynt å fjerne demningene. 

I 2020 besluttet EU-kommisjonen at man innen 2030 skulle frigjøre 25.000 kilometer elv i Europa. Og i fjor ble rekordmange demninger fjernet – 239 demninger i 17 europeiske land, viser en rapport fra the Dam Removal Europa, et prosjekt som er satt i gang av World Fish Migration Foundation. En organisasjon som sikter etter å frigjøre elver til nytte for blant annet fiskene. Det er en stigning på 137 prosent fra foregående år. Og det er godt nytt for fiskene. 

Livene til mange arter ferskvannsfisk er nemlig avhengige av at de kan migrere langs elver for å legge deres egg. Men når elver og bekker blir blokkert med en demning, blir deler av vannløpene helt stille, og det gjør at fiskene ikke kan komme seg frem til deres gyteplasser. De blir dermed etterlatt i langsommere, varmere og mer forurenset vann, hvor oksygennivået er dårligere og mengden av alge-giftstoffer er høyere. Det betyr at fiskene ikke kan gjennomføre deres livssyklus, og de ender derfor med å dø innen de har lagt deres egg. 

Vi kan på en måte sammenligne elvene med menneskets lunger. Elvenes jobb er å flytte oksygen og næringsstoffer rundt i landskapet, hvis en av veiene er blokkert med en barriere, har det store konsekvenser for livet i elvene, sier Gwen Macdonald, som er legatsjef i European Open Rivers Programme (OPR). 

OPR har siden oktober 2021 hatt som mål å gjenskape en naturlig elvestrøm og biodiversitet i Europas elver, ved å fjerne mange små demninger som blokkerer de. Det gjør de ved å gi tilskudd til initiativer som the Dam Europe Removal. Over de neste seks årene har organisasjonen (gjennom donasjoner fra en veldedig organisasjon) blant annet investert over 300 millioner kroner i nedleggelsesprosjekter i Europa. Med pengene forventer organisasjonen, at de kan fjerne langt flere demninger i Europas elver.  

239 nedleggelser kan virke som et lite antall, men hver demning som har blitt fjernet, har stor betydning for den enkelte elv. Og man kan alltid starte smått, men drømme stort, sier Roxanne Diaz, kommunikasjonssjef i OPR.

Over 1,2 millioner barrierer

I mange tilfeller beskytter store demninger mot oversvømmelser, likesom de også er bygget opp for å bygge vannkraftverk som brukes til strømproduksjon – den største fornybare energikilden i EU. 

Men. Det er som regel de aller største demningene, som står for de nødvendige og gode formålene. Og ut av de ca. 1,2 millioner demningene og barrierene vi har i Europa, er den store majoriteten to meter eller under. Selv om noen av de små demningene har blitt bygget til å gagne omgivelsene, er det fremdeles tusenvis av ubrukelige barrierer i elvene. 

Vi er selvfølgelig ikke interessert i å legge ned de demningene som har en god innvirkning på kloden vår, men i Europa har vi over 100.000 demninger som er etterlatte og som ikke tjener noe formål. Og det er nettopp de vi ønsker å fjerne, understreker Gwen Macdonald. 

Utover å være en vital hindring for ferskvannsfiskene, har de mange demningene også store konsekvenser for landskapet. Barrierene blokkerer nemlig for at næringsstoffer og sedimenter kan nå ut til kysten. Det betyr at strandområder med tiden blir mindre og mer uttørket. Dessuten har fallet i antall fisk i elvene også betydning for annet dyreliv som bjørner, fugler og otere som er avhengige av fiskene. Dominoeffekten av konsekvenser kan også merkes for fisket i landene. Med færre fisk er det mindre å fange, og det har en betydning for både lokale fiskere, men også for turister som dropper turen for å fiske i områdene. 

I følge Pao Frenández Garrido, som er prosjektleder i Dam Removal Europe, er mange av de oppførte demningene et resultat av at man ikke har vært klar over de mange konsekvensene som demningene ville medføre. 

Når en elv blokkeres av en demning, er innvirkningen ikke umiddelbar. Det skjer til gjengjeld over en årrekke og folk er derfor ikke bevisste om hva den enkelte lille barrieren kan medføre av store konsekvenser, sier hun. 

Men med EU-kommisjonens plan og med flere organisasjoner som finansierer nedleggelsene, kan vi i nær fremtid forvente at fiskene møter færre hindringer på veien.. 

Mitt håp er at alle land i Europa blir oppmerksomme på fordelene ved å fjerne demningene i elvene, og at de innser at det i fremtiden ikke er behov for å bygge flere små demninger, sier Pao Frenández Garrido.