13. september 2018

Fire nye land skroter klasebomber

I løpet av det siste året har ytterligere fire land destruert alle klasebombene de har hatt på lager.

Motstanden mot klasebomber øker, og stadig flere land ønsker å avstå fra å bruke de problematiske våpnene som dreper og lemlester sivile. Landene kvitter seg også med millioner av klasebomber som de har hatt liggende klar til bruk.

Cuba, Kroatia, Slovenia og Spania er de siste landene i rekken som er blitt helt frie for klasevåpen. Det fremgår av en ny offisiell rapport om resultatene av Konvensjonen mot klasebomber.

Konvensjonen er en frivillig avtale som alle land kan melde seg inn i. Når et land skriver under, lover de å stoppe all bruk av klasebomber. De lover også å destruere de bombene de har på lager, samt å rydde bomber som fortsatt ligger igjen flere steder etter tidligere kriger.

– Takket være denne globale avtalen er verdens land i gang med å slippe den plagen klasebomber er, sier lederen for den internasjonale kampanjen mot klasebomber, Hector Guerra.

Fortsatt i bruk

Selv om konvensjonen har betydd at i alt 177 millioner klasebomber er blitt uskadeliggjort, blir våpnene fortsatt brukt av noen av de landene som ikke har underskrevet avtalen. Våpnene finnes i Syria spesielt, hvor de brukes av den syriske hæren med støtte fra Russland. I dag er det kun Russland og Zimbabwe som aktivt stemmer nei til forbudet mot klasebomber.

Den voksende motviljen mot våpnene betyr også at flere land nå unnlater å bruke klasebomber, selv om de ikke offisielt har undertegnet avtalen. USA er et av de landene, som tidligere har brukt dem i stort omfang, blant annet i Laos. Landet har ikke selv tatt i bruk klasebomber siden 2009, men produserer og selger fortsatt bombene til andre land.

Et av landene USA selger til, er Saudi-Arabia, som bruker våpnene i borgerkrigen i Jemen. Men også der har bruken av klasebomber minsket den senere tiden etter internasjonal fordømmelse, i følge en rapport fra Cluster Munitions Monitor.