27. februar 2017

Flere diamanter til skolene i Sierra Leone

For første gang i Sierra Leones historie har lokalbefolkningen fått lovfestede rettigheter i mineindustrien.

I fremtiden kommer utvinning av diamanter og andre mineraler også lokalbefolkningen til gode i det vestafrikanske landet Sierra Leone.

En ny lovfestet avtale forplikter alle mineselskaper til å bidra til utvikling i områdene de utvinner mineraler, og lokalbefolkningen skal fremover være med på å bestemme hvor og hvordan inntektene skal brukes.

De nye kravene er banebrytende for hele Vest-Afrika, sier Morten Blomqvist, politisk rådgiver i Oxfam Ibis, som i en årrekke har jobber med å styrke lokalbefolkningens rettigheter i Sierra Leone.

”Sierra Leone har en enorm naturrikdom, men landet er fremdeles et av verdens fattigste fordi mineraler og diamanter aldri har kommet befolkningen til gode. Den nye avtalen vil forhåpentligvis føre til nye tider. Det er helt sentralt at avtalen ikke er frivillig, men lovfestet, og at det er lokalsamfunnene som er sikret innflytelse på hva pengene går til. Dette er banebrytende for hele kontinentet.”

Ved utgangen av 2016 ble den første avtalen mellom regjeringen, et mineselskap og et lokalsamfunn i Sierra Leone underskrevet, og regjeringen har nettopp fulgt opp med en lignende avtale med landets største diamantmine i byen Koidu.

De to avtalene er de første av sitt slag, men resten av landets mineselskaper forventes å følge opp, sier Morten Blomqvist.

Sierra Leone har en enorm naturrrikdom, men landet er fremdeles et av verdens fattigste fordi mineraler og diamanter aldri har kommet befolkningen til gode.

Morten Blomqvist, politisk rådgiver Oxfam Ibis

Sierra Leone

  • Sierra Leone er med sine knappe 6.5 millioner innbyggere et av verdens fattigste land.
    Flere års ulovlig handel med såkalte bloddiamanter ble blant annet brukt til å finansiere en ødeleggende borgerkrig, som varte fra 1991 til 2002. Senest ble landet hardt rammet under den vestafrikanske Ebola-krisen i 2014.
  • Mineraler spiller en avgjørende rolle i landets økonomi, og utgjør rundt 90 prosent av den samlede eksporten, hvor mesteparten består av diamanter, gull og jernmalm.

Kilde: USGS og Verdensbanken