6. mars 2021

Analyse: FN vil avskaffe statløshet, og nå har trekvart million mennesker fått papirer på deres eksistens

En veldig aktiv innsats fra FNs flyktningsorganisasjon betyr at mange flere statsløse blir borgere over hele verden. Det forandrer livene deres på stort sett alle måter.

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Da Sovjetunionen kollapset ble nye grenser tegnet på kartet nesten fra en dag til den andre. I Russland og flere tidligere sovjetrepublikker som Tadsjikistan, Usbekistan og Kasakhstan ble hundretusener av mennesker statsløse, og dermed mistet de statusen som gyldige borgere av en nasjon med rettighetene og pliktene som følger med å være borger.

Når man er uten stat, faller man også utenfor fordelene og beskyttelsen som en stat kan gi. Man har rett og slett ikke nøkkelen som trengs for å få tilgang til utdanning, helsevesen, formell ansettelse, muligheten til å reise, åpne en bankkonto, få førerkort eller stemme ved valg.

Men en veldig aktiv innsats fra FNs flyktningsorganisasjon UNHCR har bidratt til at totalt 754 500 mennesker har fått statsborgerskap de siste ti årene. Bare i fjor fikk 81 100 mennesker endelig offentlig godkjenning for at landet deres anerkjenner dem som borgere.

I 2019 meldte Kirgisistan at de hadde redusert antall statsløse fra 13.000 til null bare i fem år. Senere samme år ble Kasakhstan vedtok at alle barn som er født i landet skal registreres og ha fødselsattest, uansett om foreldrene deres var statsborgere eller ikke. I januar 2020 vedtok Tadsjikistan en lov som tillot tjue tusen utlendinger til å bli i landet, og åpnet veien for dem å få statsborgerskap. I mars innførte Usbekistan en lov som tillater innvilgelse av statsborgerskap til femti tusen mennesker, som vil halvere antallet statsløse.

Målet er å avskaffe statsløshet fullstendig innen 2024, og det målet vil sannsynligvis ikke bli oppfylt. Nå, fire år før fristen, er det fremdeles mange statsløse mennesker, og ofte er statsløshet bundet i konflikter som først må løses. UNHCR selv har begynt aktivt å ta kontakt med land og oppfordre dem til å ratifisere konvensjonen om begrensning av statsløshet, og det førte til at mange flere statsløse har mottatt offisielle papirer om deres eksistens.

Over hele verden er 4,2 millioner registrert statsløse, men det er et stort antall i mørket, og UNHCR har anslått det reelle tallet til 10-12 millioner. Selv i Danmark er det rundt 8000 mennesker som er statsløse, og over 500 av dem er barn som er født statsløse, ifølge en ny rapport fra UNHCR og Institutt for menneskerettigheter. Danmark gir ikke automatisk statsborgerskap til statsløse barn. I stedet har barnet rett til å søke om statsborgerskap.

Thailand og Vietnam er blant landene der de fleste statsløse har fått statsborgerskap i tillegg til de tidligere sovjetrepublikkene. I juli 2020 vedtok Den Dominikanske republikk at 750 barn født i landet, de fleste av dem har haitiske foreldre, fortsatt skal ha dominikansk statsborgerskap.

I september 2020 ble Elfenbenskysten det første afrikanske landet som vedtok en prosedyre for å vurdere og registrere statsløse i landet. Det er noe relativt nytt at land vedtar slike prosedyrer, og bare 13 land har hittil innført en. For eksempel vedtok Storbritannia først en lignende prosedyre i 2014. I Elfenbenskysten er en slik prosedyre spesielt viktig fordi den er et av de landene med de mest statsløse menneskene. Ifølge en studie fra 2019 er det rundt 1,6 millioner mennesker i Elfenbenskysten som enten er statsløse eller risikerer å bli det.

Den aktive innsatsen fra UNHCR, en dobling av overholdelsen av statsløshetskonvensjonen siden 2011 og bedre registrering av statsløse personer er alt sammen skritt på veien mot å løse problemet med statsløshet. Men selvfølgelig kan det ikke stå alene. Historisk sett er en av de viktigste årsakene til statsløshet krig og konflikt som endrer grenser og skaper usikre stater. For eksempel har konflikten mellom Israel og Palestina gjort at halvparten av verdens palestinere nå er statsløse. Men det er også land som diskriminerer kvinner slik at de ikke får videreformidle sin nasjonalitet til barnet sitt uten en ektemann. Andre stater fratar hele befolkningen statsborgerskap på grunn av religion eller rase.

Statsløshet kan bare bli en saga blott når konflikter og usikre stater også er det. Dessuten viser resultatene av UNHCRs innsats at mye kan gjøres også før vi har hatt fred i verden.