20. juli 2020

Gratis satellitteknologi skal overvåke korallrev

I fremtiden vil en rekke øy- og kystnasjoner få gratis adgang til satellitteknologi til å overvåke de fargerike og viktige økosystemene.

Foto: otakphoto / Pixabay

Foto: otakphoto / Pixabay

Korallrev blir ofte kalt det undersjøiske skattekammer, og de fargerike, tropiske økosystemene fasinerer de fleste. De er hjem til mer enn 25 prosent av alle kjente arter i havet, men klimaendring, overfiske og forurensing truer deres overlevelse. Forskning fra University of Hawaii viser at 70-90 prosent av verdens korallrev vil forsvinne innen 20 år hvis de ikke beskyttes fra disse utfordringene.

Nå får en stor gruppe øy- og kystnasjoner tilgang til gratis satellitteknologi de kan bruke til å overvåke sine enorme havområder med korallrev. Det er snakk om et samvelde bestående av 47 stater, de er tidligere kolonier av Storbritannia og innebærer alt fra India til Jamaica og Kanada til Salomonøyene. Nesten halvparten av statene er fattige øystater som ikke har ressurser til selv å overvåke korallrevene, noe som gjør at tilgangen til satellitteknologien blir veldig viktig. Den gratis adgangen er mulig som følge av landenes samarbeid med Vulcan Inc. Det forteller Mark Payne, seniorforsker ved DTU Aqua, som arbeider med havovervåkning.

«Det er helt klart en god idé å ta satellitteknologien i bruk i kampen for å redde korallrev. De metodene som brukes nå er meget ressurskrevende. Det er mennesker som enten skal fly eller seile ut til revene. Det er enorme områder så det tar veldig lang tid, og de skal gjøre det regelmessig. Ved bruk av satellitteknologi gjør man overvåkningen veldig mye mer effektiv», forklarer han.

 En målrettet innsats skaper håp   

Landene er hjem til nesten halvparten av verdens gjenværende koraller, inklusiv verdens største korallrev, Great Barrier Reef i Australia. Mange av øystatene er truet av klimaforandring, og korallrev spiller en avgjørende rolle for å beskytte dem mot oversvømmelser og stadig mer ekstremvær. Derfor er satellitteknologien et viktig redskap for å holde øye med korallenes tilstand, forklarer Mark Payne.

«Satellittovervåkingen er særlig effektiv på to områder. Det gir et tidlig bilde av hvilken farge korallene har. Fargen er meget viktig for å avgjøre korallenes tilstand, hvis det er hvitt er de døde. I tillegg kan satellittene måle havets temperatur, koraller har en makstemperatur de kan tåle. Når man kombinerer disse egenskapene har man et viktig teknologisk verktøy», sier han.

Selv om satellitteknologi er en god måte å observere korallrevene redder ikke teknologien i seg selv revene fra klimaendringene. Likevel er det ifølge Mark Payne et stort skritt i riktig retning, fordi økt overvåkning av korallene danner et fundament for å beskytte dem.

«Det er absolutt den riktige teknologien å ta i bruk hvis vi skal ha håp om å redde verdens korallrev. Det er en veldig god utvikling og med målrettet innsats kan det være håp», sier han.