21. september 2016

Historisk avtale for Arktis

Tidligere i år undertegnet sjømatindustrien sammen med Greenpeace en historisk avtale for Arktis, havområdene rundt Nordpolen.

Foto: Debruyne Terry, USFWS / Pixnio

Foto: Debruyne Terry, USFWS / Pixnio

Selskapene som er med på avtalen, blant annet McDonald’s og Findus, anerkjenner at klimaendringene som nå smelter bort isen i Arktis, krever et vern av de unike områdene isen tidligere beskyttet.

Vern av økosystemer

Indirekte sier de at konsekvensene av klimaendringene ikke skal bli sett på som en forretningsmulighet, på bekostning av miljøet. Industrien har frivillig forpliktet seg til å verne områder rundt Svalbard som ikke er blitt regelmessig trålt før, områder som tilsvarer dobbel størrelse av Frankrike. Det er gode nyheter for sårbare økosystemer av global verdi. Havet rundt Svalbard er også viktige oppvekstområder for blant annet torsk. Avtalen er derfor av stor betydning, ettersom man foreløpig vet lite om hvilke konsekvenser det har for torsk og annet liv i Arktis om økosystemene på havbunnen ødelegges.

Føre var

I en tid hvor de arktiske økosystemene står overfor faretruende endringer forårsaket av global oppvarming, havforsuring og stor artsforandring, er det viktig at menneskeheten avstår fra å legge ytterligere press. På den måten bevares naturen, noe som gjør at vi kan fortsette å høste fra den også i fremtiden. At industrien nå tar ansvar for å bevare, er en god håndheving av føre var-prinsippet.