2. oktober 2019

Hvordan Cape Town unngikk vannkrise

I 2018 var det krise for Cape Towns vannforsyninger. Nå ett år senere er vannforsyningene nesten helt fylt opp. Hvordan klarte de det?

Foto: maxlipa / Pixabay

Foto: maxlipa / Pixabay

For litt over et år siden så det ut som om Cape Town kom til å gå tom for vann. Innbyggerne ventet nervøst på «Day 0», men i dag er vannforsynet til byen tilbake til normalt. Myndighetene drev informasjonskampanjer og innførte strenge restriksjoner på vannforbruket for å få hele byens innbyggere og firmaer til å redusere vannforbruket.

Det ble slutt på vann i fontener og svømmebassenger, og slutt på bilvask. Vanntrykket ble senket, noe som begrensa forbruket og minimerte vannlekkasjer fra rørene. Jordbruket ble også nødt til å kraftig redusere vannforbruket.

«If it’s yellow, let it mellow» lød slagordet myndighetene brukte for å begrense antall ganger toalettet spyles. Når en gjennomsnittlig dusj tar 15 liter vann, ble innbyggerne nødt til å ta smartere avgjørelser. En dusj skulle maksimalt vare i to minutter, og hver innbygger fikk maksimalt 50 liter til disposisjon hver dag. Flere brukte sosiale medier for å dele praktiske sparetips med hverandre. Etter drastiske endringer i forbruket og etter noen etterlengta byger med regn, hadde vannivået innhentet seg, og krisen var avverget for denne gang.

I følge forskning.no har Cape Town allerede planlagt flere løsninger for vannproblemet. Problemet har ifølge tidligere professor ved NTNU, Hallvard Ødegaard, vært noe de har vært klar over lenge. «Ingeniørene i Cape Town har høy teknisk kunnskap, og selv om infrastrukturen ikke er bygd ut i hele byen, er det høy kvalitet på den som er der», sier Ødegaard til forskning.no

En av løsningene er et nytt pumpeanlegg som skal pumpe vann fra en elv til det nåværende vannlageret. Andre løsninger er å hente opp vann fra vannholdige bergarter, øke rensingen av avløpsvann og det å avsalte havvann.

Samtidig anslår WWF at Sør-Afrikas etterspørsel etter vann vil øke med 30% i fremtiden, og dermed vil usikkerheten rundt Cape Towns vannforsyninger vedvare.