2. juli 2020

Langt flere spiser tunfisk med god samvittighet

På relativt kort tid har det lyktes å gjøre en større del av verdens tunfiskfangst mer bærekraftig.

Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Mange har fått sansen for å spise tunfisk. I 2018 ble det fanget tunfisk for 11,6 milliarder dollar i verden, og etterspørselen øker. Dessverre har den store lysten på storfisken også forårsaket en rekke problemer både for naturen og for fiskerne. Overfiske, bifangst av truede dyr, plastforurensning, og til og med tvangsarbeid, er blant problemene som har oppstått i kjølvannet av fisket på tunfisk noen steder.

Men de siste fem årene har andelen av verdens tunfiskfangst som bærer det bærekraftige MSC-merket doblet seg fra 14 til 28 prosent. Dette skriver organisasjonen MSC i en pressemelding. Etiketten viser forbrukeren at fisken blir fanget på en ansvarlig måte.

Belønner fornuftige fiskere

«Ikke bare støtter du bærekraftig fiske, du støtter også fiskere som har tatt et aktivt valg for å forbedre fisket og gjøre det mer bærekraftig. Uten MSC ville disse forbedringene trolig nok ikke ha skjedd, og det hadde ikke vært mulig for fiskere å få noen belønning i form av høyere priser for fangsten deres”, sier Linnea Engströmm, programdirektør for MSC i Norden.

Fortsatt bare hver tredje tunfisk

Til tross MSCs fremgang, er det imidlertid fortsatt bare hver tredje tunfisk som enten har MSC-merket eller er på vei til å få det. En annen tredjedel av fangsten kommer fra fiskerier som ikke har et bærekraftsmerke, men som har rapportert om at de er i gang med å forbedre seg. Noen av disse initiativene kan være reelle nok, men kan også dekke over det faktum at fiskeriet bare ønsker å fremstå som bærekraftig. Allikevel kan det være bedre enn den siste tredjedelen av verdens tunfiskfiske, der det ikke er noen kontroll eller vurdering av bærekraftigheten i det hele tatt.

Ifølge MSC har organisasjonens arbeid de siste to tiårene resultert i til sammen 1.600 konkrete forbedringer i de 338 MSC-sertifiserte fiskeriene av forskjellige fisk- og skalldyrarter. I tillegg kommer de forbedringene fiskeriene har gjort for å bli sertifisert.