Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Langt flere spiser tunfisk med god samvittighet

På relativt kort tid har det lyktes å gjøre en større del av verdens tunfiskfangst mer bærekraftig.

Del

Mange har fått sansen for å spise tunfisk. I 2018 ble det fanget tunfisk for 11,6 milliarder dollar i verden, og etterspørselen øker. Dessverre har den store lysten på storfisken også forårsaket en rekke problemer både for naturen og for fiskerne. Overfiske, bifangst av truede dyr, plastforurensning, og til og med tvangsarbeid, er blant problemene som har oppstått i kjølvannet av fisket på tunfisk noen steder.

Men de siste fem årene har andelen av verdens tunfiskfangst som bærer det bærekraftige MSC-merket doblet seg fra 14 til 28 prosent. Dette skriver organisasjonen MSC i en pressemelding. Etiketten viser forbrukeren at fisken blir fanget på en ansvarlig måte.

Blåfinnet tunfisk, "havets diamant", er en av tunfiskartene det har blitt fanget for mange av. Men noen bestander er nå i ferd med å komme seg. Foto: CCBY Tom Benson

BELØNNER FORNUFTIGE FISKERE

«Ikke bare støtter du bærekraftig fiske, du støtter også fiskere som har tatt et aktivt valg for å forbedre fisket og gjøre det mer bærekraftig. Uten MSC ville disse forbedringene trolig nok ikke ha skjedd, og det hadde ikke vært mulig for fiskere å få noen belønning i form av høyere priser for fangsten deres”, sier Linnea Engströmm, programdirektør for MSC i Norden.

FORTSATT BARE HVER TREDJE TUNFISK

Til tross MSCs fremgang, er det imidlertid fortsatt bare hver tredje tunfisk som enten har MSC-merket eller er på vei til å få det. En annen tredjedel av fangsten kommer fra fiskerier som ikke har et bærekraftsmerke, men som har rapportert om at de er i gang med å forbedre seg. Noen av disse initiativene kan være reelle nok, men kan også dekke over det faktum at fiskeriet bare ønsker å fremstå som bærekraftig. Allikevel kan det være bedre enn den siste tredjedelen av verdens tunfiskfiske, der det ikke er noen kontroll eller vurdering av bærekraftigheten i det hele tatt.

Ifølge MSC har organisasjonens arbeid de siste to tiårene resultert i til sammen 1.600 konkrete forbedringer i de 338 MSC-sertifiserte fiskeriene av forskjellige fisk- og skalldyrarter. I tillegg kommer de forbedringene fiskeriene har gjort for å bli sertifisert.

Bærekraftige fiskere blir vurdert på særlig tre områder

Marine Stewardship Council ble opprettet i 1997 som en ideell organisasjon med sikte på å fremme og spre bærekraftig fiske over hele verden. Merkeordningen fungerer ved at bærekraftige fiskere kan søke om sertifisering, og MSC undersøker deretter i hvilken grad fisket oppfyller en rekke bærekraftsprinsipper. Blant annet må det ikke fanges flere fisk enn bestanden klarer å gjenopprette, fangsten skal ikke ødelegge økosystemet, og fisket må forvaltes effektivt og overholde alle nasjonale og internasjonale regler.

Hvis fisket scorer høyt nok på disse kriteriene, kan fangsten selges med MSC-logoen, som ser ut som en blå fisk. Merket hjelper forbrukerne med å se om fisken de legger i handlekurven er bærekraftig.