21. september 2016

Mangrover danner mur mot tyfoner

Et 200 meter bredt mangrovebelte skal beskytte naturen.

Foto: Patjosse / Pixabay

Foto: Patjosse / Pixabay

Vietnam er i ferd med å bygge en grønn mur som skal beskytte sårbare kyst­miljøer og de som bor der.

 

Tyfoner rammer Vietnam oftere og med voldsommere kraft enn før.
For å demme opp for de ødeleggende konsekvensene har CARE siden 2006 hjulpet med å plante mangrover langs kysten i det sødøstasiatiske landet.

“Mangrover gir en lang rekke fordeler for mennesker. De beskytter mot tyfoner, oversvømmelser og erosjon, og så skaper de samtidig grobunn for rike økosystemer og fiskeri,” forklarer Steen Christensen, som er koordinator i det internasjonale partnerskapet for ­bevaring av mangroveområder, Mangroves for the Future.

Et tre meter høyt og 200 meter bredt mangrovebelte reduserer en bølgenes ødeleggende kraft med opp til 75 prosent. De beskytter bedre enn høye betongmurer som er bygd andre steder langs kyster for å skjerme mot naturens krefter.

Mangrovetrær krever omhyggelig pleie i de første to årene etter de er plantet, men etter dette er de sterke nok til å bli plantet ut. Hittil har CARE vært med på å plante over 300 hektar mangroveplantasjer, et område som tilsvarer omtrent 600 fotballbaner.

Mangrover gir en lang rekke fordeler for mennesker. De beskytter mot tyfoner, oversvømmelser og erosjon, samtidig som de skaper grobunn for rike økosystemer.

Steen Christensen