23. oktober 2018

Minstelønnen stiger i mange land

Flere land hever minstelønnen. Det er godt nytt både for verdens fattige og folk flest.

Foto: CC BY 2.0 Meraj Chhaya / Flickr

Foto: CC BY 2.0 Meraj Chhaya / Flickr

I fjor kom president Moon Jae-in til makten i Sør-Korea med et løfte om å heve minstelønnen. Det løfte holdt han da han ble valgt, og minstelønnen steg med 16,4 prosent.

Når minstelønnen stiger i et land, faller ulikhetene. Det er ikke bare bra for de fattigste; større likhet gagner også et lands økonomiske vekst og en rekke andre ting, som sunnhet og kvinnerettigheter. Det skriver organisasjonen Oxfam i en ny rapport, som viser at over halvparten av verdens land de siste årene har hevet lønningene til de som får minst, til mer enn hva landets økonomi har vokst.

Blant annet har landene Indonesia, Gambia, Ecuador, Portugal og Japan hevet minstelønningene sine.

Et annet eksempel er Sør-Afrika, hvor avstanden mellom rik og fattig er ekstrem. Her har parlamentet nå for første gang vedtatt å innføre en generell minstelønn på 20 rand i timen (cirka 11 norske kroner). Det skriver den danske fagforeningen 3F. Selv om president Cyril Ramaphosa innrømmer at beløpet fremdeles er for lavt, vil det allikevel bety en lønnsøkning til nesten halvparten av arbeiderne i Sør-Afrika, som er et av landene i verden med størst forskjeller. 

Det er likevel ikke bare gode nyheter. Nigeria har for eksempel ikke hevet sin minstelønn siden 2011, og tidligere i år overgikk det afrikanske landet sannsynligvis India som det landet hvor det er flest ekstremt fattige i verden. Det viser beregninger fra Brookings Institution. Tenketanken påpeker at det må igangsettes sterkere tiltak i særlig mange afrikanske land, hvis verden skal nå målet om å gjøre slutt på fattigdom innen 2030.