21. november 2016

Mobilpenger når flere i Papua Ny-Guinea

Ved hjelp av mobiltelefoner og økonomikurs får langt flere mennesker i Papua Ny-Guineas distrikter nå tilgang til bankkonto og mikrolån.

Papua Ny-Guinea. Foto: CCBY Marc Dozier UN Women

Papua Ny-Guinea. Foto: CCBY Marc Dozier UN Women

Det er økende tilgang til bankkontoer og mikrolån i Papua Ny-Guineas mest avsidesliggende og fattige landområder.

Et stort internasjonalt prosjekt, lansert i 2010, tar sikte på å gi landets fattige landsbybefolkning bedre muligheter til å arbeide og tjene penger gjennom å opprette bankkontoer og mikrolån til små virksomheter og landbruk. Den asiatiske utviklingsbanken og Australias regjering står bak prosjektet.

Mer enn 135.000 småbønder og selvstendig næringsdrivende har allerede gjennomført prosjektets økonomikurs, hvor de blant annet har fått kunnskap om bruk av bankkontoer, oppsparing og lån. Av disse er rundt halvparten kvinner, hvorav 32.000 nå har åpnet egne bankkontoer, og mer enn 10.000 har allerede tatt opp et mikrolån til sine egne virksomheter.

“Tilgang til finansielle fordeler er et uunnværlig redskap for utvikling, ikke minst i områder hvor mennesker er nødt til å skape egne jobber for å forbedre levevilkårene sine. Det krever investering og tilgang på lån, og her hjelper ny teknologi og mobiltelefoner utviklingen på vei,” forklarer Peter Blum Samuelsen, leder i Dansk Forum for Mikrofinans.

I Papua Ny-Guinea jobber mange mennesker i uformell sektor. Det vil si at de blant annet lever som småbønder eller gateselgere som ikke er registrert noe sted, dermed betaler de ikke skatt og har sjelden mulighet til å bruke landets banker. Færre enn 20 prosent av landets befolkning har tilgang til å låne penger eller spare i en bank.

Foruten økonomikursene, samarbeider prosjektet med 11 finansielle institusjoner for å sikre kapital og mobilbaserte lånemuligheter, særlig rettet mot landets fattige ruralbefolkninger.

 

  • Papua Ny-Guinea har 7,7 millioner innbyggere.
  • 85 prosent av befolkningen bor i avsidesliggende distrikter med begrenset tilgang til utdanning, helsetjenester og jobber.
  • Flertallet av befolkningen på landsbygda lever av småbruk eller uformelle mikrovirksomheter, og benytter seg ofte av byttehandel i stedet for å betale med penger.

Kilde: Den asiatiske utviklingsbanken