27. april 2023

Regjeringen i New Zealand oppnår likestilling

For første gang er det like mange menn og kvinner i det øverste laget av New Zealands regjering, og kvinnene sitter nå på flere av de tunge postene. Samtidig besitter representanter fra New Zealands urbefolkning, maoriene, flere topposter i politikken nå enn noen gang før.

Minnesmerke for den new zealanske kvinnerettighetsaktivisten Kate Sheppard. Foto: CCBY Bernard Spragg

Minnesmerke for den new zealanske kvinnerettighetsaktivisten Kate Sheppard. Foto: CCBY Bernard Spragg

I New Zealand kalles den delen av regjeringen som har mest makt for Kabinettet. Det er de 20 mest innflytelsesrike ministrene som møtes separat for å legge regjeringens politiske kurs. 

For første gang noensinne er det nå like mange menn og kvinner i det viktige Kabinettet. Det skjedde da Willow-Jean Prime onsdag 12. april ble forfremmet til kabinettsminister. 

Egentlig hadde Prime helt andre livsplaner. Som datter av en lokomotivfører ønsket hun nemlig å følge farens spor. 

– Jeg ville være lokfører, men tilbake i 1997 fikk jeg beskjed om at kvinner ikke kunne bli lokomotivførere. Det kan de i dag!, har hun tidligere skrevet på sin Facebook. 

I stedet for lokfører er hun nå minister for naturbevaring og landets unge. 

Bortsett fra at hun er kvinne er også det nye kabinettsmedlemmet også maori, som er New Zealands urbefolkning. Willow-Jean Prime blir den sjette maori i kabinettet, og dermed setter New Zealand ikke bare rekord for kvinner i toppen av politikk, men også ny rekord for det høyeste antall maorier i kabinettet frem til nå. 

Mer likhet i verdens parlamenter 

New Zealand er langt fra det eneste landet i verden hvor kvinner har fått mer politisk makt de siste årene. 

I 2020 var 25 prosent av verdens parlamentsmedlemmer kvinner. Men på kun tre år har tallet steget til 26,7 prosent i første kvartal av 2023. 

Og det er en del av en utvikling som har pågått lenge. Hvis vi ser enda lenger tilbake, til 1995, var bare 11,3 prosent av plassene besatt av kvinnelige politikere. Så det har altså kommet mer enn dobbelt så mange kvinner inn i politikken i løpet av de siste 30 årene. 

Selv om andelen av kvinner i politikk er stigende, blir det hyppig kritisert at kvinnene ofte har de mer “myke” ministerpostene, i forhold til de mer prestisjefylte og maktfulle ministerpostene som fortsatt besittes av menn. 

Dette stemmer til en viss grad også i New Zealand, hvor kvinner sitter på ministerpostene for sosial- og bærekraftsdepartementet, kvinnedepartementet og utdannelsesdepartementet, men de styrer også innenriks-, utenriks-, justis- og økonomi og finansdepartementene. 

Samtidig er kabinettet kun en del av ministerpostene, men hvis man teller alle ministrene både i og utenfor kabinettet, er det faktisk nå flere kvinnelige enn mannlige ministre i New Zealand.