9. oktober 2019

Seier for kvinners rett til abort i Oaxaca i Mexico

Onsdag 24.september 2019 ble abort avkriminalisert i den meksikanske staten Oaxaca, melder The Guardian. Dette gir kvinner mulighet til å bestemme frem til uke 12 av svangerskapet, skriver Reuters.

 

Foto: CC BY-SA 2.0 Protoplasma K / Flickr

Foto: CC BY-SA 2.0 Protoplasma K / Flickr

Aktivister som kjemper for kvinners rettigheter i Mexico håper at denne seieren kan være med å sikre reproduktive rettigheter i resten av landet, skriver The Guardian.

En lokal representant fra partiet Morena, Magaly López, forteller stolt om dette store øyeblikket: – Vi har skapt historie for verdigheten, rettighetene og livene til kvinnene i Oaxaca, forteller hun til The Guardian. Oaxaca er den andre staten i Mexico som avkriminaliserer abort, etter Mexico City ble den første i 2007.

Mexico anses for å være et sterkt konservativt katolsk land. Abort er ulovlig i alle andre stater i Mexico, utenom spesielle tilfeller, som voldtekt, opplyser Reuters.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser om at tallene på utrygge aborter er lavere i land hvor alle har informasjon om og har tilgang til moderne prevensjonsmidler, seksualundervisningen er av god kvalitet og hvor tilgang til trygge og lovlige aborter er godt etablert i samfunnet. Amnesty International understreker også her at «kriminalisering av abort ikke hindrer dem fra å skje, det gjør dem bare mindre trygge». Derfor er lovendringer som dette viktige gjennomslag og skritt i riktig retning for å sikre helt avgjørende helsetjenester for kvinner og jenter.

Konsekvensene dersom dette ikke er tilstede kan være svært alvorlige. Amnesty International rapporterer at utrygge aborter er en av de tre største årsakene til dødsfall blant mødre globalt. WHO estimerer at 25 millioner utrygge aborter utføres hvert eneste år, og hvor de fleste av disse utføres i utviklingsland. López tar opp dette, og forteller at kvinnene og jentene som dør som et resultat av utrygge aborter i Mexico “er fattige, og kan ikke betale for abort. De blir dømt og gis dødsstraff av et system som tror det er farlig for kvinner å ta avgjørelser om deres egen kropp».