1. mars 2018

Sultkatastrofe avverget i Somalia

Det lå an til en stor hungersnød i Somalia i 2017, men faresignalene ble oppdaget i tide og den store krisen er avverget. Selv om det internasjonale samfunnet har bidratt, er det i stor grad landets egen regjering som har spilt den avgjørende rollen, i følge FNs nødhjelpskoordinator.

Foto: Axmadyare CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Foto: Axmadyare CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Det var på ingen måte en falsk alarm da internasjonale hjelpeorganisasjoner varslet om at det kunne bli en ny sultkatastrofe i begynnelsen av 2017 etter lang tids tørke. Frykten for gjentakelse fra 2011, da mangel på regn fikk store konsekvenser for landets avlinger og dyr, og førte til at over en kvart million mennesker døde av sult, var stor.

Faretegnene ble sett i tide

I 2017 ble det annerledes. Faretegnene for en ny sultkatastrofe ble oppdaget i tide både internt i landet og av det internasjonale samfunnet. Tørken har hittil drevet mange mennesker på flukt og omtrent 800 000 mennesker lever på sultegrensen, men man har til nå greid å avverge store tap av menneskeliv.

Resultatene er takket være en felles innsats man ikke har sett lignende til før, ifølge FN. Blant annet har humanitære organisasjoner sørget for å utdele nødrasjoner med økonomisk støtte fra en rekke land, og spesielt gjennom EU. Selv om det internasjonale samfunnet har hjulpet Somalia, er det i stor grad landets egen regjering som har spilt den avgjørende rollen i å avverge en ny sultkatastrofe, sier FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock.

Fortsatt behov for langsiktig utvikling

– Somalia har i dag mer effektive institusjoner enn det har hatt på mange tiår. Siden 2012 har landet opplevd fremgang med å skape fred og bygge opp staten. Dette har gitt en situasjon der målrettet og virkningsfull innsats er mulig, slik at Somalias befolkning forhåpentligvis slipper å utsettes for risikoen av en ny sultkatastrofe, sier nødhjelpskoordinatoren.

På tross av dette understreker han at det fortsatt er behov for en langsiktig humanitær innsats og langsiktig utvikling i Somalia for å kunne sikre landet mot fremtidige sultkatastrofer. Somalias regjering har nå offentliggjort planer for hvordan landet skal bli mer motstandsdyktig mot tørkeperioder som rammer Afrikas Horn med jevne mellomrom.