22. februar 2018

Toalett-revolusjon i Togo

Flertallet av mennesker i Togo lever uten tilgang til ordentlige toaletter og som et resultat sprer sykdommer seg lett. Dette er et problem som landet nå prøver å løse.

Det vestafrikanske landet Togo, har lansert en landsdekkende kampanje som har til formål å stanse at folk går på do utendørs. Målet er å bygge flere toaletter og fremme innbyggernes adgang til rene og hygieniske toaletter i landet. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lever 86 prosent av befolkningen uten adgang til ordentlige toaletter. I tillegg gjør over halvparten av befolkningen fra seg utendørs.

De dårlige sanitærforholdene fører til at mange landsbyområder omdannes til åpne toaletter. Dette blir en bakteriebombe som særlig utsetter barn for sykdommer, infeksjoner og livsfarlig diaré. Hvert år dør 280 000 mennesker på verdensbasis av diaré på grunn av manglende tilgang til ordentlig sanitærforhold. En hovedårsak til spredningen av flere tropiske sykdommer og parasitter er mangelen på ordentlige toaletter.

I likhet med flere organisasjoner, jobber blant annet Plan Norge med å forbedre tilgangen til hygieniske, sanitære forhold i Togo. Plan International Togo driver prosjektet Water, Sanitation and Hygiene (WASH) i Togo som er støttet av flere land –inkludert Norge. Disse prosjektene ligger under Togo sine landsdekkende programmer om retten til god helse og overlevelse. Prosjektene går ut på å støtte lokale beboere til å få tilgang til nødvendig infrastruktur for gode sanitære forhold og rent og vann. Gjennom WASH-prosjektene skal også god hygiene og ivaretagelse av sanitære fasiliteter promoteres.

For å lykkes med kampanjen for å forbedre og øke andelen gode sanitærforhold i Togo, er tilnærmingen Community-Led Total Sanitation (CLTS) sentral. Praksisen innebærer en mer helhetlig tilnærming til hvordan man kan tilegne seg samme tenkemåte som i lokalsamfunnene. Opplæring om god hygiene og ivaretagelse av fasiliteter er like viktig som selve konstruksjonen av nye latriner og å sørge for rent vann.  Plan International driver også med påvirkningsarbeid mot myndighetene for å bedre sikre barns rett til gode levevilkår og helse, som er nedskrevet i FNs barnekonvensjon.