16. juli 2020

Truet havskilpadde vender tilbake til Tunisias strender

Klimaforandringer, turisme og plast har i tiår gjort det vanskelig for havskilpadder å finne rugeplasser på tunisiske strender, men etter en målrettet innsats vender de nå tilbake.

Foto: deluxtrade / Pixabay

Foto: deluxtrade / Pixabay

Seks av syv havskilpaddearter er truet av varmere hav, plastforurensning og flere turister på strendene. Men i Tunisia bærer nå flere tiår med innsats for å beskytte havskilpaddene frukter for en av de truede artene. Flere skilpadder av arten uekte karettskilpadde har igjen begynt å legge egg på stranden ved den tunisiske øyen Kuriat.

I 1997 startet den tunisiske regjeringen, i samarbeid med en NGO kalt Sea Turtle Rescue Centre, overvåkningen av havskilpadders yngleplasser. Da prosjektet startet var det 11 reder for uekte karettskilpadder på stranden. Nå er det flere enn 40 reder i året. Innsatsen for å beskytte skilpaddene på Kuriat virker altså, forteller Thomas Kirk Sørensen, seksjonsleder for marineområder i WWF Verdensnaturfond.

“I Tunisia inntar flere og flere turister strendene, og det gir mindre plass for havskilpaddene å bygge rede på. Man har derfor arbeidet med å sikre havskilpaddenes rugeplasser. Der avskjermes områdene, hvor turister ikke må oppholde seg, så havskilpaddene kan legge egg uforstyrret. Det tyder på at det har hatt en avgjørende betydning for at den uekte karettskilpadden nå vender tilbake og legger egg her”, forteller han.

Mindre plast og mer bærekraftig turisme

Prosjektet i Tunisia er en suksessrik lokal innsats for den uekte karettskilpadden, som har sett en tilbakegang verden over. Trusler fra klimaforandringer, overfisking og turisme gjør at den er kategorisert som “utsatt” på den internasjonale rødlisten. Havskilpadder er en viktig del av økosystemet fordi de hjelper med å balansere havets næringskjede. Blant deres livretter er manet, sjøgress og sopp, som alle er viktige å holde under kontroll.

Men en av de nye rettene på skilpaddenes meny er dessverre plast. Hvert år havner 8-12 millioner tonn plast i havet, og forskning viser at mer enn halvparten av verdens skilpadder har plast i magen. Det er derfor viktig å ta tak mot plastforurensning, mener Thomas Kirk Sørensen.

“Havskilpaddenes leve- og yngleplasser er blitt overtatt av plast. Både på strendene og i havene flyter det plast. Det utgjør en alvorlig trussel for havskilpadden, fordi den tror plastikk er mat. Samtidig er strendene så fylt av plast at det finnes steder hvor det ikke lenger er plass for å legge egg her. Ingen leve- og yngleplasser, ingen havskilpadder,” sier han.

Men ifølge Thomas Kirk Sørensen er det en økende bevissthet rundt plastforurensning og mer bærekraftig turisme.

“Det er kommet en langt større bevissthet rundt havskilpaddenes overlevelse i hele verden. Mange steder er det kommet et økt fokus på å rydde strendene for plastikk. I tillegg har det begynt å komme flere bærekraftige former for turisme som ikke skader havskilpadden,” avslutter han.