19. november 2020

USAs største økonomi setter dødsdato for sort transport

California vil slutte å selge nye fossile biler. Samtidig skal også utslippsfrie lastebiler og elektriske busser ut på veiene.

USA’s mest folkerike delstat og største økonomi vil utfase fossilbiler fra 2035. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

USA’s mest folkerike delstat og største økonomi vil utfase fossilbiler fra 2035. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

En solfylt dag i slutten av september, omgitt av nye skinnende elbiler, stiller Californias guvernør, Gavin Newsom, seg opp foran kameraer og skryter av statens klimapolitikk:

«Om 15 år stopper vi alt salg av biler med forbrenningsmotorer i staten California», sa han.

Fra 2035 skal alle nye biler som selges i California være elektriske. Det er første gang det en slik lov vil bli innført i det bil-elskene landet USA. Og det forventes å få en enorm betydning for statens utslipp av både CO2 og partikkelforurensning.

Samtidig kan det også skyve både andre stater og bilprodusenter i en grønnere retning. California går allerede forrest i USA når det gjelder transportens klimapåvirkning, og en lang rekke stater har tidligere kopiert Californias regler.

Transportsektoren står for den største andelen av drivhusgassutslipp i USA.

«Det er det mest virkningsfulle skrittet vår stat har tatt for å bekjempe klimaendringene», sa guvernøren. Han forklarte videre at 41 prosent av Californias drivhusgassutslipp kommer fra transportsektoren – og at ytterligere 11 prosent stammer fra produksjon av bensin og diesel. 

Tidligere i sommer vedtok California som de første i verden en lov for å få vare- og lastebiler utslippsfrie.  Fra 2024 skal minst 5 prosent av solgte vare- og lastebiler i California være fossilfritt – og prosentandelen vil fortsette å stige til alle nye tunge kjøretøyer er grønne innen 2045. På samme måte skal en større og større andel av nyinnkjøpte offentlige busser være elektriske fra 2023, inntil det gjelder alle nye busser fra 2029.

Andre stater følger etter  

Amerikanerne er glad i bilene sine. USA er et av de landene som har flest biler per innbygger, og California har cirka 30 millioner kjøretøy – hvorav 2 millioner er vare- og lastebiler.

Det er altså en enorm bilpark som snart skal har strøm i batteriet i stedet for bensin på tanken.

Men Californias ambisjoner om en grønnere transport strekker seg også ut over delstatens grenser. Siden 1970 har California hatt USAs strengeste standard for partikkelutslipp fra kjøretøy, og 15 andre stater har siden den gang kopiert den californiske lovgivningen. På samme måte har 15 delstater og Washington D.C. inntil videre også tatt den ambisiøse loven om utslippsfrie lastebiler til seg.

Det er ennå for tidlig å si om andre delstater vil følge forbudet mot nye fossilbiler fra 2025.

Men California er et marked som bilindustrien ikke kan ignorere. Staten er den femte største økonomien i verden, så når myndighetene strammer reglene for bilens utslipp må bilprodusentene følge opp. De siste fem årene har de kjøpt flere enn 2 millioner nye biler i året, så California er en kjempe i bilmarkedet. Det betyr også at store bilprodusenter, blant andre Ford, Volkswagen og BMW, tidligere har inngått avtaler om å levere opp til de høye californiske standardene for utslipp. På den måten trekker California bilmarkedet i en grønnere retning.