3. mai 2019

Verden handler i langt større grad med ren teknologi

Global handel med ren teknologi er steget markant, som både fremmer bærekraftig utvikling og økonomisk vekst. Fremgangen skyldes at en rekke utviklingsland satser på investeringer i fornybar energi.

Foto: torstensimon / Pixabay

Foto: torstensimon / Pixabay

En ny rapport fra FNs miljøprogram viser at internasjonal handel med ren teknologi har steget med 60% fra 2006 til 2016. Den positive utviklingen er blant annet drevet av veksten på det kinesiske markedet, men også land som Mexico, Malysia og Sør-Afrika eksporterer nå i stigende grad ren teknologi.

Utviklingslandenes økende fokus på fornybar energi sees blant annet tydelig i Mexico hvor man i fjor innviet Latin Amerikas største solcelleanlegg. Anlegget har 2,3 millioner paneler og forsyner 1,4 millioner hjem med elektrisitet.

«Det øker i stor grad sjansen for å nå målene i Paris-avtalen hvis utviklingslandene kan få i gang deres egen utvikling av ren teknologi, og det gagner deres egen vekst og miljøkvalitet,» sier Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor som spesialiserer seg i klimapolitikk ved Københavns Universitet.

Rapporten fra FNs miljøprogram viser også at det er et enormt uutnyttet potensial i klimainvesteringer i en lang rekke utviklingsland. Ifølge Peter Birch Sørensen krever det bred politisk handling for å få utnyttet dette potensialet.

«Det er en forutsetning at utviklingslandene selv investerer i ren teknologi og er åpen for handel. Men det er i like høy grad essensielt at vestlige land gir dem mulighet for å eksportere fremfor å sette opp handelsbarrierer, som vi dessverre ser tendenser til i øyeblikket».