11. mai 2023

Zambia med stort fremskritt i kampen mot dødsstraff

I desember føyet Zambia seg inn i rekken av land som har avskaffet dødsstraff. Stadig flere land slutter å bruke metoden, og det viser at menneskerettighetene blir tatt på alvor.

Dødsstraff strider med retten til liv og til ikke å utsettes for grusom eller umenneskelig straff. Foto: Maria Oswalt/Unsplash

Dødsstraff strider med retten til liv og til ikke å utsettes for grusom eller umenneskelig straff. Foto: Maria Oswalt/Unsplash

I løpet av fjoråret ble dødsstraff formelt avskaffet i fire land: Papua Ny-Guinea, Den sentralafrikanske republikk, Ekvatorial Guinea og Zambia. 

I sistnevnte land var avskaffelsen av dødsstraff et viktig valgløfte for den nye presidenten, Hakainde Hichilema. 

23. desember skrev presidenten på sin Facebookside “Under valgkampen lovet vi å endre alle lover som hemmer demokratisk vekst og godt styresett, menneskerettigheter og grunnleggende friheter. I dag har vi levert”.  

Dermed ble Zambia det 25. landet sør for Sahara som har fjernet dødsstraff. Lovgivningen var en etterlevning fra det britiske kolonistyret, som varte frem til 1964. 

Retten til liv 

Menneskerettighetserklæringen av 1948 slår fast at enhver har rett til liv, og at ingen må utsettes for grusom eller umenneskelig straff. Et land som avskaffer dødsstraff understreker at det tar disse rettighetene på alvor, ifølge politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Folkvord. 

Folkvord mener at en slik straff ikke hører hjemme i lovene til et land som respekterer menneskerettighetene. Det selv om landet ikke henrettet noen på 25 år. 

– Så lenge dødsstraffen finnes i loven, er det alltid en fare for at det oppstår en situasjon der myndighetene tar den i bruk igjen.

Derfor mener Folkvord det kun er holdbart at dødsstraff fjernes helt fra lovverket. En rapport fra Amnesty International viser at 145 stater, mer enn to tredjedeler av verdens land, har fjernet dødsstraff fra lovverket eller i praksis.

145 stater, mer enn to tredjedeler av verdens land, har fjernet dødsstraff fra lovverket eller i praksis. 

Setter et eksempel 

I tillegg til at avskaffelse av dødsstraff er i tråd med menneskerettighetene, har det også en viktig signaleffekt.  

Til Amnesty International sier Tigere Chagutah, organisasjonens regionale direktør i øst- og sør-Afrika, at “Zambias beslutning om å avskaffe dødsstraff bør overbevise andre land i regionen om å snarest stoppe denne onde, umenneskelige og nedverdigende måten å straffe på”. 

At et land velger å avskaffe dødsstraff setter et viktig eksempel overfor andre land, ifølge Folkvord. 

– Det ser vi spesielt godt i Afrika. Bare en håndfull afrikanske land har henrettet noen i løpet av de siste årene, og i 2022 alene har tre afrikanske land fullstendig avskaffet dødsstraffen. 

Økt bevissthet 

Selv om kampen går i motsatt retning enkelte steder, som i Iran, Egypt og Saudi-Arabia, er den globale trenden positiv, blant annet takket være stort lokalt og internasjonalt engasjement. Folkvord og Amnesty ser lyst på utviklingen fremover. 

–  Bevisstheten om at dødsstraff ikke løser noen problemer, men bare er et middel for hevn eller undertrykkelse, sprer seg. Vi ser også at land som gjennomfører demokratiske reformer ofte kvitter seg med dødsstraff, fordi folk ikke ønsker at statlige myndigheter skal ha denne vilkårlige makten over liv og død. Vi har tro på at vi beveger oss mot en verden der bruk av dødsstraff vil være et unntak, og noe som hører fortiden til.