6. oktober 2020

Avgift på fem pence sparer 546 millioner plastposer

Salget av engangsplastposer styrter i Storbritannia, og bare i år har det falt med 49 prosent. Dette skjer etter at en veldig liten avgift på posene ble innført.

Foto: Filmbetrachter / Pixabay

Foto: Filmbetrachter / Pixabay

Det siste året har det blitt solgt rundt 564 millioner plastposer i England. Det er hele 546 millioner færre enn i fjor. Dette tilsvarer at en person i Storbritannia går fra å kjøpe 20 plastposer i året til å kjøpe 10. Dette er også et stort fall sammenlignet med 2016, da en person kjøpte hele 38 poser i året.

Bra for klimaet og miljøet

I Storbritannia brukes det rundt fem millioner tonn plast hvert år, som slipper ut store mengder klimagasser når det produseres. Den drastiske reduksjonen i salget av engangsplastposer i England er derfor gode nyheter for klimaet. I tillegg ender ofte posene med å finne veien ut i veikanter, skogbunn og i havene. I tillegg til at de ikke er spesielt vakre i landskapet, er de også en stor belastning for miljøet, for det tar minst 400 år å bryte ned en enkelt plastpose. Dessuten kan plastposer som havner i hager og skoger spises av dyr som så må lide en smertefull død på grunn av det. Derfor er det viktig med færre plastposer, og Englands kraftige nedgang i salg av engangsposer er et skritt i riktig retning.

Mer handling er nødvendig

Det er imidlertid behov for flere eksempler som den vi ser i England hvis de store problemene med plast skal løses. FN anslår at åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Dette tilsvarer å dumpe innholdet i en søppelbil i havet hvert minutt. Og forskere fra frivillige organisasjoner og universiteter spår en dobling av plast i havet innen 2050 hvis plastproduksjonen fortsetter slik den gjør nå.

Hvis plasttsunamien skal bremses, må flere tiltak mot plastforbruket vårt på bordet. Derfor vil den britiske regjeringen sette enda flere seil i kampen for å minske produksjon av plast. En del av Englands klimaplan er at tiltakene mot engangsplastposer skal utvides enda mer. Slik det ser ut nå, er det nemlig bare butikker med mer enn 250 ansatte som må betale gebyret på posene, men den lovpålagte betalingen skal gjelde alle butikker. I tillegg planlegger regjeringen også å doble prisen på posene til ti pence, det vil si rundt 1.2 norske kroner, slik at forbruket av plastposer blir enda lavere i fremtiden.