16. januar 2017

Bærekraftig fiske langs Kenyas kyst

I Kenya er et voksende antall bærekraftige fiskerforeninger med på å styrke lokalsamfunn og beskytte kystnære havmiljøer.

En såkalt “fodfisker” som fisker med garn i områder med lavt vann. Foto: CC BY Giorgio Montersino / Flickr

En såkalt “fodfisker” som fisker med garn i områder med lavt vann. Foto: CC BY Giorgio Montersino / Flickr

Siden 2006 har et økende antall småfiskere langs Kenyas kyst meldt seg inn i lokale fiskerforeninger. Dette er en del av et nasjonalt initiativ som skal styrke de fattigste fiskersamfunnene langs kysten og beskytte fiskebestandene og det biologiske mangfoldet i landets kystnære havområder.

Det har hittil resultert i etableringen av omtrent 73 lokale fiskerforeninger, som hver teller mellom 50 og 500 medlemmer.

Her er småfiskerne selv med på å legge planer for hvordan det skal fiskes langs kysten og sørge for at reglene blir overholdt. På den måten reduseres uenighet knyttet til fiskeområder og ulovlig fiske. I tillegg har noen av foreningene opprettet produksjon av tørrfisk og egne utsalg der medlemmene er sikret avsetning på fangsten samtidig som de bidrar til foreningens felleskasse.

“Foreningene er blant annet med på å styrke lokalbefolkningens engasjement i utvikling, og forebygger konflikter om fiskerettigheter. Samtidig reduserer de bruken av ødeleggende fiskemetoder, som for eksempel dynamitt som ødelegger korallrev og hekkeområder i de kystnære områdene,” forklarer Elisabeth Kiørboe, seniorrådgiver i Verdens naturfond (WWF), som støtter fiskerforeningene og de lokale myndighetenes samarbeid med småfiskerne i Kenya.

Ifølge de kenyanske myndighetene har opprettelsen av fiskerforeningene medført en betydelig reduksjon i ulovlige fiskemetoder og redusert fangsten av undermålere i områdene hvor det fiskes.

I 2007 vedtok Kenyas regjering å sikre landets marine ressurser gjennom en felles bærekraftig forvaltning av de kystnære havområdene, et samarbeid mellom myndighetene og lokale fiskersamfunn.

Ifølge kenyanske myndigheter har opprettelsen av fiskerforeninger medført en betydelig reduksjon i ulovlige fiskemetoder og redusert fangsten av småfisk i områdene hvor det fiskes.