2. oktober 2023

Bli næringslivspartner

Et samarbeid med Verdens Beste Nyheter gir mulighet til å fortelle om din virksomhets samfunnsengasjement og aktivt oppfylle Global Compact-forpliktelser. Det er enkelt og fleksibelt, og det er mulig å delta på mange nivåer.

 

Ta kontakt med oss, hvis du ønsker å høre mer om mulighetene for din bedrift!

Epost: vbn@changemaker.no

Telefon: +47 976 95 488

Næringsliv