19. desember 2023

Nyttårsquiz

Hvert år skjer det mange fremskritt som er viktig at vi får med oss. Under finner du ti spørsmål om ulike fremskritt som har skjedd i år. Så, hvor godt har du fulgt med i år?
Svarene finner du nederst i artikkelen.

1. Meslinger er en utrolig smittsom sykdom som smitter opp mot ni av ti mennesker som blir utsatt for den, hvis man ikke har fått immunitet gjennom vaksinasjon. På starten av 60-tallet utviklet man en effektiv vaksine og siden har man også satt i gang et stort internasjonalt vaksineprogram. Utbredelsen av vaksinen har spart mange millioner liv. Hvor mange liv anslår Verdens helseorganisasjon blitt reddet mellom 2000 og 2021 av vaksinen? 

a. 34 millioner liv
b. 48 millioner liv
c. 56 millioner liv

2. I Kambodsja har de etter borgerkrigen som endte i 1991 utført livsviktig arbeid. I over 30 år har de ryddet antipersonellminer, antitankminer og eksplosiv ammunisjon. Hvor stort område har blitt ryddet og er minefrie, og kan nå brukes til å bygge hus, skoler, sykehus og annen viktig infrastruktur?

a. ca. 1500 kvadratkilometer
b. ca. 2500 kvadratkilometer
c. ca. 3500 kvadratkilometer

3. 20.august avholdt dette landet en historisk avstemning om at det ikke skal igangsettes nye oljeboringer i Yasuní nasjonalpark, og at nåværende oljeboringer skal stanses innen ett år. Avstemningen resulterte i at 59 prosent av befolkningen stemte ja til å la oljen bli i bakken. Hvilket land var dette?

a. Ecuador
b. Peru
c. Colombia

4. FN reddet over en million oljefat fra et falleferdig tankskip, FSO Safer, utenfor Jemens Rødehavskyst i år, og avverget risikoen for et av historiens største oljesøl. Hvor lenge har skipet ligget der? 

a. Siden 1984
b. Siden 1988
c. Siden 1992

5. Den chilenske kongressen vedtok en ny lov i år hvor arbeidsuken skal kortes ned gradvis over tid. Loven inneholder også økt lønn for overtid og mulighet for å veksle overtid til feriedager. Hvor lang skal en ordinær arbeidsuke nå være? 

a. 37 timer
b. 40 timer
c. 42 timer

6. Hvor har menstruasjonsprodukter blitt gratis på alle skoler? 

a. Pakistan
b. Taiwan
c. Korea

7. Hiv kan smitte fra mor til barn under graviditeten, fødselen eller ved amming. Derfor er behandling av gravide kvinner et godt sted for å stanse smitten. I 2010 ble ca 320 000 barn smittet i året, hvor mange barn ble smittet i 2021 ifølge UNICEF?

a. 140 000
b. 160 000
c. 180 000

8. I Sør-Afrika har strømbrudd blitt hverdagskost. Dette har ført til at innbyggerne har tatt saken i egne hender og installert solceller på hjemmene og bedriftene deres. Hvor mye har kapasiteten fra solceller på tak steget? 

a. ca. 100 prosent
b. ca. 200 prosent
c. ca. 300 prosent

9. I 2023 oppnådde New Zealands regjering likestilling. Men det er langt fra det eneste landet i verden hvor kvinner har fått mer politisk makt de siste årene. I 1995 var kun 11,3 prosent av plassene i verdens parlamenter besatt av kvinner. Hva var andelen i 2020? 

a. 15 prosent
b. 19 prosent
c. 25 prosent

10. På bare ett tiår har dette landet gått fra å ha en av de høyeste forekomstene av hepatitt C i verden, til å ha en av de laveste. Dette redder hundretusener av mennesker fra dødelige leversykdommer og leverkreft. Hvilket land er det snakk om? 

a. Egypt
b. Japan
c. Spania

Fasit

1. c. Verdens helseorganisasjon anslår at ca. 56 millioner liv har blitt reddet som følge av vaksinen. 

2. b. Ifølge Kambodsjas myndigheter for mineryddingsaktiviteter (CMAA) er 2531 kvadratkilometer minefrie, dette tilsvarer ca. 1700 landsbyer. 

3. a. Avstemningen ble avholdt i Ecuador, etter at miljøorganisasjoner i landet har presset myndighetene i landet om en slik avstemning i mange år. 

4. b. Tankskipet som ligger i Rødehavet ca. ni kilometer utenfor den nordlige kysten av Jemen har ligget der siden 1988. Det er 47 år gammelt og krever mye vedlikehold – men dette har ikke blitt gjort før på grunn av konflikten i Jemen. 

5. b. Kongressen vedtok å senke arbeidsuken fra 45 timer til 40 timer. Loven gjelder jobber som er regulert av arbeidsloven, som omfatter 27 prosent av jobbene i Chile. Mange latinamerikanske land har noen av de lengste arbeidsukene i verden. 

6. b. Utdanningsdepartementet i Taiwan slo fast at elever skal ha gratis tilgang til menstruasjonsprodukter som bind og tamponger etter årets sommerferie. 

7. b. Ifølge tall fra UNICEF ble 160 000 barn under fem år smittet i 2021, det er en halvering siden 2010. Det skyldes særlig en global innsats fra 2011 om å utrydde nye hiv-infeksjoner blant barn og mødre. Selv om det er et stort fremskritt, er det fremdeles en lang vei å gå. 

8. c. I løpet av bare ett år har kapasiteten fra solceller på tak steget med 349 prosent i Sør-Afrika. I juni 2023 var kapasiteten 4.412 megawatt fra solceller sammenlignet med 983 megawatt i mars 2022. 

9. c. I 2020 var 25 prosent av verdens parlamentsmedlemmer kvinner, og i første kvartal av 2023 var dette tallet 26,7 prosent. Dette betyr at det altså har kommet mer enn dobbelt så mange kvinner inn i politikken i løpet av de siste 30 årene. 

10. a. Egypt hadde en av de høyeste forekomstene av hepatitt C i verden for ti år siden, men landet har gjort en kjempeinnsats for å stanse epidemien. Siden 2014 har 60 millioner mennesker blitt testet og 4,1 millioner blitt diagnostisert og behandlet, hvorav 99 prosent er friske fra sykdommen i dag.